Block title
Block content

"Ehl-i dünya bana diyorlar ki: Bizim usül-ü medeniyetimizi tarz-ı hayatımızı ve suret-i telebbüsümüzü ne için sen kendini tatbik etmiyosun? Demek bize muarrızsın." sorusu ile başlayan Beşinci Nokta'yı açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİSİ: Ehl-i dünya bana diyorlar ki: 'Bizim usul-ü medeniyetimizi, tarz-ı hayatımızı ve suret-i telebbüsümüzü niçin sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarızsın.'"

"Ben de derim: Hey efendiler! Ne hakla bana usul-ü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz, beni hukuk-u medeniyetten iskat etmiş gibi, haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ihtilâttan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfiyi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde, sebepsiz beni tecrid edip, bir iki tane müstesna, hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efrad-ı milletten ve raiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanun-u medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız. Ben de âhiret kapısını çaldım; rahmet-i İlâhiye açtı. Âhiret kapısında bulunan bir adama, dünyanın karma karışık usul ve âdâtı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp, memleketime iade edip hukukumu verdiniz; o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz."(1)

Üstad Hazretlerinin zamanındaki yönetim kadrosu Osmanlının yıkılması ve yeni rejimin kurulması ile İslam’ın ön gördüğü hayat tarzını bırakarak, Batı medeniyetinin hayat tarzını hem kendileri tatbik ediyorlar hem de halka kanun ve silah zoru ile dayatıyorlar. Üstad Hazretleri bu dayatmaya boyun eğmeyip, İslam’ın hayat tarzını kendine rehber ve model ittihaz ederek Müslümanlara bir rehberlik vazifesi görüyor.

Üstad Hazretlerinin zoraki bir inziva hayatı yaşaması onların hayat tarzına girmekten onu muhafaza ediyor. Onların teklifine de meşru bir ret gerekçesi oluyor. "Madem siz beni vatandaş kabul etmeyip benim hak ve özgürlüklerimi yok sayıyorsunuz, ben de sizin yaşam şeklinizi reddediyorum." diyor. Bir cihetle hayatının hapisli ve zülumlu geçmesini onlar gibi olup, onlar gibi yaşamaya tercih ediyor ve bize fedakarlık noktasından güzel bir model oluyor. 

(1) bk. Mektubat, On altıncı Mektup, Beşinci Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...