Block title
Block content

"Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar." Neden "bilhassa ulemanın" ifadesi belirtilmiş?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, o dönem alimleri ya iktidara inanıp teslim olmuşlar; bunlar ulema-i sui (ehlibidat) oluyorlar ya korkarak teslim olmuş gibi görünmüşler ya hicret etmek zorunda kalmışlar (Mehmet Akif  gibi) ya da Üstadımız gibi direnip eziyet çekmişler.

Alimlerin hatası avamın hatasından daha vahim daha ağırdır, zira avam alimleri taklit eder. Alimler haysiyetli ve izzetli olurlarsa, avam da onları öyle örnek alırlar, aksi olursa alimlerin vebali daha ağır olur. Bu sebeple alimlerin sorumluluğu daha ağır daha önceliklidir.

İnsanların en hayırlısı alimler içinden çıktığı gibi, en şerlisi de alimler içinden çıkar.

"Dinin felaketine yol açan üç sebep vardır: Günahkâr fıkıh alimi, zalim devlet başkanı ve cahil müçtehiddir." (1)

"Ümmetimin aleyhine korktuğumuz şeylerin en korkuncu, her dili bilen münafıktır." (2)

"Ümmetimin aleyhine korktuğumun en korkuncu, saptırıcı liderlerdir." (3)

“Kıyamet gününde insanların en şiddetli azab çekeni, Allah'ın ilmiyle kendisine bir menfaat vermediği âlimdir." (4)

"Her kim Allah'tan başkası için ilim elde ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın." (5)

Dipnotlar:

(1) bk. Feyzü’l-kadir, 1/52.
(2) bk. Müsned, 1/22, 44.
(3) bk. İbn Mace, Fiten, 9; Müsned, 6/441.
(4) bk. Kenzu’l-Ummal, 10/29099.
(5) bk. Tirmizi, İlim, 6. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...