"Ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinatları ve medâr-ı gafletleri olan perdelerde nûr-u ehadiyeti gösteriyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Demek kozmoğrafyacılar gibi, ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinatları ve medâr-ı gafletleri olan perdelerde nûr-u ehadiyeti gösteriyor..."(1)

Risale-i Nurlar, imanın en derin ve en dağınık meselelerini temsil ve hikaye tarzı ile herkesin anlayacağı bir şekilde, gayet somut ve yüzeysel bir şekle sokuyor ve bunu kati deliller ile akıl ve kalbe tespit ettiriyor.

Küfrün bütün düşünce ve fikriyatı üç perdede toplanıyor; bunlar tabiat, sebepler ve tesadüf şeklindedir. Risale-i Nurlar ise bu üç perdede imanın nurunu kati bir surette ispat edip küfrün bu üç esasını yerle bir ediyor.

Risale-i Nurlar Allah’ın varlığını ve birliğini bütün sebeplerin üstünde bir mühür, bir imza bir sikke gibi kati bir şekilde gösterip ispat ediyor. Onları Allah’tan gafil yapan sebepleri, onlara Allah’ı hatırlatan doneler şekline sokuyor. Perdelerde nur-u ehadiyeti göstermek bu anlamdadır.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 147. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...