"Ehl-i Hakikat", Ehl-i Takva, Ehl-i İlim, Ehl-i Hidayet, Ehl-i Vifak, Ehl-i İttifak, Ehl-i Diyanet, Ehl-i Din, Ehl-i Hak, Ehl-i Tarikat, Ehl-i Dünya, Ehl-i Gaflet, Ehl-i Dalalet, Ehl-i Felsefe, Ehl-i İhtilaf ve Nifak ile Ehl-i Mektep kavramlarının izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i Hakikat; İslâm’dır. Zira İslâm’ın her bir esası bir hakikat üstüne bina olmuştur. Mesela, zekât içtimaî hayatın bir hakikatidir. Namaz rububiyet ve ubudiyetin bir hakikatidir. Oruç nefsin terbiye edilmesinde mühim bir esastır. Ahiret bütün haşmeti ile en büyük bir hakikattir vs. Bütün bunlara iman edip taraftar olanlara ehl-i hakikat denir.

Ehl-i Takva: Allah’ın yasakladıklarından sakınanlardır.

Takva; Allah'tan korkup her türlü isyandan ve günahlardan uzak durmaktır.

Ehl-i İlim: İslâm ilimlerine vakıf olan âlimlere denir.

Ehl-i Hidayet: Hak ve istikamet üzerine hareket eden kimselere denir ki, İslâm dinini kabul eden herkes ehl-i hidayettir.

Ehl-i Vifak, Ehl-i İttifak: İttihad-ı İslâm’a gönül verip bu birlik yolunda nefis ve benliğinden feragat etmiş kimselere ehl-i ittifak denir. Müslümanların iktisadi ve siyasi birlik içinde olabilmesi böyle feragat sahibi insanlarla mümkündür.

Ehl-i Diyanet, Ehl-i Din, Ehl-i Hak: Hak burada batılın zıddı demek olup, İslâm manasına geliyor. Evet, İslâm haktır, onun dışında kalan ve ona zıt hareket eden bütün inanç ve fikirler batıldır. Diyanet, din ve hak burada yaklaşık manalardır.

Ehl-i Tarikat: Tarikat, kalp merkezli tasavvuf meşrebi olup, riyazet ve perhiz ile nefsi terbiye etmek esası üzerine gidiyor. Tarik, yol demektir.

Ehl-i Dünya: Dini terk edip, dünyaya dalan insanlardır. Bunlar ahirete bedel, dünyayı satın almış gafil kimselerdir.

Ehl-i Gaflet: Allah’a ve ahirete inandığı halde, yaratılış gayesini unutan, ibadetleri yapmayan gafil kimselerdir.

Ehl-i Dalalet: Haktan sapmış, batıla dalmış kimselerdir. Kâfirler dalalet ehli olduğu gibi, günahları serbestçe işleyen bir Müslüman da fısk yönünden ehl-i dalalettir. Sünneti terk edip bidatlara dalanlar da ehl-i dalalettir. Yani dalaletin küfür, fısk ve bidat şeklinde üç manası vardır.

Ehl-i Felsefe: Nübüvveti ve dini lüzumsuz görüp sadece akıl ile hareket eden bir meşrebin adıdır. İnsan, aklı ile her hakikati idrak edebilir diyerek İlâhî mesajları ve nebileri inkâr etmişlerdir.

Ehl-i İhtilaf ve Nifak: Ayrılığa düşen, nefis ve hevasının peşinde koşan haksız ve şaşkın kimselerdir.

Ehl-i Mektep: Fennî ilimleri tahsil eden kimseler. (Dinî ilimleri tahsil edenlere, genellikle, ehl-i medrese deniliyor.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bütün suallerimize kısa zamanda cevap verdiğiniz için teşekkür ederim allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...