"Ehl-i hidayet için, mazi, müstakbel müştemilâtıyla mevcuttur, nurludur. Aynen öyle de fâniyatta, yani geçmiş muvakkat vaziyetler, ehl-i dünya için, fenâ-yı mutlak karanlıklarında mâdumdur; ehl-i hidayet için mevcuttur diye gördüm." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müstakbel" insanın önünde duran ahiret alemidir ki bu âlem, her şeyi ile mevcut bir şekilde bizi beklemektedir. Cennet ve cehennemin, kabir hayatının hak ve mevcut olması bu manaya gelmektedir.

Kâfirler ahiret hayatına iman etmedikleri için, onların istikbali hiçlik ve karanlıktır. Yani onlara göre hem mazi hem de istikbal yokluk ve hiçliktir. Mazi elden çıkıp yokluğa aktığı için, istikbal ise garanti olmadığı için onlara göre yok hükmündedir.

Olaylara ve hadiselere, vahyi bir kenara itip sadece ve sadece akıl mizanı ile bakanlar, olayların künhünü yani iç yüzünü göremiyorlar. Halbuki insan benlik davasından vazgeçip aklı vahyin terbiyesine verse, o zaman her şeyin ve her hadisenin içyüzünü çözer ve ondan hakikate intikal ederek, her iki cihanda da mutluluğa ulaşır.

Ateş böceğinin, kendi cüzi ışığına güvenip güneşe meydan okuduktan sonra zifiri karanlığa mahkum olması gibi, insan da cüzi aklına ve vehmi ilmine güvenip vahiy güneşinin terbiye ve rehberliğine girmez ise, küfür ve şirk karanlığına mahkum olur. Hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini kaybeder. Hem dünyada hem de ukbada çok bela ve sıkıntılara maruz kalır.

"Ben doğruları aklım ile bulurum." diyenler için, mazi, her şeyi ve herkesi yutup yokluğa atmış büyük bir mezarlık hükmündedir. Gelecek ise, başımıza neyin geleceği belli olmayan bir tesadüf fırtınasıdır. Hadise ve varlıklar ise, insanı taciz eden zararlı birer düşman suretinde görünüyor. Mesela, hastalıklar kâfir için insanın rahatını bozan bir düşman gibidir. Halbuki hastalıklar mümini gafletten uyandırmak için bir ikaz bir ihtar-ı İlahi hükmündedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...