"Ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde,.." Buradaki "kuvvetli efkârı" nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar: 1338’de Ankara’ya gittim. İslâm Ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm. 'Eyvah,' dedim. 'Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!..' (1)

“Ehl-i imanın kuvvetli efkârı” cümlesini birkaç şekilde anlamak mümkün:

Birincisi, o zaman diliminde dinsizlik fikrinin henüz zayıf ve yaygın olmamasıdır. Yani iman ve İslam o dönemin toplum ve aydınları içinde o kadar derin ve köklü ki, o tarz marjinal fikirler kısa vadede kolaylıkla yayılamaz demektir.

İkincisi, ehl-i imanın içinde fikirce ve aldatmak noktasında çok kuvvetli ve çok dessas insanlar bulunuyor demektir. Nitekim onlar içinden çıkan bu zeki ve dahi insanlar, ehl-i imanı ifsat etmeyi başarmışlardır.

Üçüncü bir mana olarak, imanın kökü o kadar sağlam delillere ve fikirlere dayanıyor ki dinsizlik fikrinin bu kökü tamamı ile kurutması ve imha etmesi söz konusu değildir...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a (Tabiat Risalesi).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...