"Ehl-i Keşif" tamlamasında geçen "keşif" nedir? Kalple mi, düşünerek mi yoksa Kur'an'a yoğunlaşarak mı çıkarılıyor keşifler? Ya da içine mi doğuyor mübarek insanların?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Keşif" kalp (sezgi), akıl (ilim) ve vahiy denkleminden çıkan bir bilgi edinme vesilesi ya da bilgi edinme kaynağıdır. Keşif genelde ilim ile sezgiyi cem eden asfiyaların bir metodudur.

Aklın ilimle, kalbin sezgi ile vahyin de bildirmesi ile sabit olan hakikatleri, asfiya keşifle görebiliyor diyebiliriz.

Yalnız hem ilim hem sezgi hem de keşif, vahyin denetiminde ve onun onayı ile meşruluk kazanabilir. Yani keşif, ilim ve sezgi Kur’an ve sünnete tabidir, onunla mutabık olmak durumundadır. Aksi hâlde doğruluğu ve geçerliliği olmaz. Yani elde edilen keşifler vahye aykırı ise batıl, mutabık ise hak olur.

Tasavvuf, kalbi, manevi hastalıklardan kurtarıp, sadece Allah’a tevcih ettikten sonra, iman hakikatlerine ulaşmakta kullanılan uzun ve zorlu bir manevi yolculuktur. Bu yolculuk esnasında çok engeller ve riskler ile karşılaşan salik, bunları yenmek için birtakım riyazetler ile nefsini terbiye etmeye çalışır. Az yeme, az uyuma, az konuşma, dünyanın boş işlerini terk gibi sıkı manevi perhizler ile manevi yolculuğunu katetmeye çalışır.

Bu uzun ve meşakkatli manevi yolculukta giden salik, her makam ve mevkiiye geldikçe yeni şeyleri görür, başka manaları keşif eder ve ayrı ayrı manevi zevklerle karşılanır. Aslında bu keşif ve zevklerin veriliş amacı, uzun ve zorlu bir yolculukta olan salike Allah’ın bir teşviki bir ikramıdır, bir kolaylığıdır; yoksa asıl amaç ve gaye değildir. İşte bazı salikleri vartaya atan, zevk ve keşifleri gaye yapmasıdır; asıl hedef hâline getirmesidir. Hedef, Allah’ın rızasına kavuşmaktır; zevk ve keşifler ise bu yolda teşvik ve teyit içindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
".... mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulü'd-din ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı GazÂlî ve İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir...." Yirmidokuzuncu Mektub, Dokuzuncu Kısım: Telvihat-ı Tis’a, Dördüncü Telvih
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...