Block title
Block content

Ehl-i kitapla münasebetimizde; Birincisi; Onlardan medeniyet ve terakki noktasında istifade etmemiz, İkincisi, onlarla iyi geçinerek asayiş muhafaza etmemiz gerektiği hususunu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Onların ekserisi, dinlerine o kadar mukayyed değildirler.Binaenaleyh, onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. İşte şu dostluk, kat’iyen nehy-i Kur’ânîde dahil değildir.

Bunun en iyi örneği Avrupa birliği kriterleridir. Biz bu kriterleri taşıdıkça medenileşiyoruz. Bizim medeniyet geçmişimiz elbetteki parlaktır ve Avrupa bizden aldığı medeniyetimizi bize satıyor. Ancak şu bir gerçek ki, her alanda bu gün bizden daha medenidirler. Demokrasiye geçişimiz bile onların sayesinde oldu denebilir. Yoksa halen darbelerle boğuşup duracaktık. Ekonomide, yargıda, ticarette, sağlkta, siyasette, hoşgörüde onları örnek aldıkça medenileşiyoruz.

Maatteessüf, güzel şeylerimiz gayr-ı müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan ahlâklarımızı da yine gayr-ı müslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimaî ahlâk-ı âliyemiz yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş.

Müslümanlar; Hristiyan âlemindeki sefahat, rezalet ve mimsiz medeniyetin insanlığa verdiği çirkinlikleri ve mahzurları müşahede ettiklerinden, onlarla ilgili müspet veya menfi, faydalı veya zararlı her şeye karşı istinkâf etmişler, mesafeli durmuşlar, hatta bazen kapıları tamamen kapatmışlardır.

Hâlbuki Avrupa ikidirBiri medeniyetin sefahat ve rezaletini yayan ve empoze eden Avrupa;

Diğeri 
ise; fenne, bilime, teknolojiye ve doğru medeniyete kuvvet veren Avrupa. Bir kâfirin ve sefihin bütün sıfatları ve özellikleri kâfir ve sefih olması icap etmez.

Daire-i itikadı daire-i muamelata karıştırmamalıyız. Fen ve teknolojiyi almak ayrı, ideolojiyi almak ve kabul etmek ayrıdır.

Biz Müslümanlar Avrupa’nın fennini, teknolojisini ve medeniyetini almamız ve kullanmamız icap eder.

Ancak sefahatinden ürktüğümüz ve korktuğumuz Avrupa’nın ve Hristiyan âleminin; fennine ve teknolojisine de maalesef muhalefet etmişiz, sanayi devrimini yakalayamamışız. Üstadımız'ın tabiriyle Kanuni'den sonra bir nevi tembelleşmişiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ilyas26125
Kanuni'den sonra bir nevi tembelleşmişiz. Bu ifadeyi destekleyen söz risalelerde nerede geçiyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her söz ya da görüşü Risale-i Nurdan bire bir desteklemek çok zordur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...