Ehl-i sünnetin hadis kitaplarında, neden Ehl-i beyt'ten gelen rivayetler azdır? Üstad'ın Risalelerde bu konuda bir izahı var mı?

Ehl-i sünnetin hadis kitaplarında, neden Ehl-i beyt'ten gelen rivayetler azdır? Üstad'ın Risalelerde bu konuda bir izahı var mı?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i sünnet alimleri, Ehl-i beyt imamlarına rivayet noktasından mesafeli ve soğuk bakmışlar. Bu sebeple Cevşen, İslam aleminde yeterince şöhret bulmamıştır.

Lakin bu soğukluk ve imtina Ehl-i beyt'in makbul ve mübarek imamlarına karşı değil, onların etrafına halkalanan ehli bidat olan şiaya karşıdır. İmam Hüseyin (ra) ne kadar makbul ve mübarek de olsa, ona taraftar olanlar içinde, fikri milliyet ve mezhep taassubundan dolayı Ehl-i sünnete muhalefet edenler vardı.

Hadis usulündeki cerh ve tadil ilmine göre; ehli bidat ve dalaletin rivayetleri makbul ve sahih değildir. Belki Ehl-i beyt'in imamları hadis usulüne göre sahih ve makbul imamlardır; ama sonraki nesillere ulaştırma araçları açısından etrafına halkalanan guruplar yeterli derecede güvenli olamıyor.

İmam Zeyd'in (ra) mezhebi başlangıçta ne kadar safi ve makbul idi; ama kısa bir süre içerisinde o safilik ve makbuliyet kendini muhafaza edememiştir. Bunun yegane sebebi; o mezhep etrafında halkalanan insanların taassup ve bid’at fikirleridir.

Bu yüzden Ehl-i sünnet âlimleri, Ehl-i beytin imamlarını nazara alarak değil, onların etrafında halkalanan bidat gurupları nazara alarak imtina etmişlerdir. Yoksa, bütün Ehl-i sünnet âlimleri, Ehl-i beyti ve imamlarını sitayiş etmişlerdir.

Risale-i Nurlarda bu hususla ilgili doğrudan bir değerlendirme bulunmuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...