Block title
Block content

"Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler." Nefsin ölmesi konusunu açar mısınız, o zaman melek gibi olunmaz mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bey, iki yaverine iki vahşi ve uysal olmayan at verip, "Bunlarla uzun bir yola gideceksiniz." diye emrediyor.

Yaverlerinden birisi o vahşi ve uysal olmayan atı yola gitme konusunda kendine bir engel bir mani gördüğü için, atın yemini, suyunu, gıdasını kesiyor, ölmeyecek kadar veriyor. Bu durumda atın zararlarından korunuyor, ancak atın ne kendisine ne de sahibine bir faydası olmuyor.

Diğer yaver ise, o vahşi atı bir parça eğitip uysallaştırıyor ve üzerine binerek yola revan oluyor. Ve kısa bir süre içinde fazla bir sıkıntı ve meşakkat çekmeden hedefine ulaşıyor. Makul olanı, atı öldürmek yerine eğitmek ve hedefe yönlendirmektir.

Temsildeki vahşi ve uysal olmayan at nefs-i emmaredir. İki yaverden ilki tarikat ve tasavvuf erbabı iken ikincisi sahabe mesleğinde gidenlerdir.

Tasavvuf ve tarikatta nefsi öldürmek, susturmak, etkisiz hale getirmek işlevsiz kılmak hedeflenir.

Sahabe mesleğinde ise, nefsi hayra yöneltmek, ehlileştirmek, terakkide basamak yapmak, şükürde mizan ve mikyas yapmak esastır.

Özetle, nefsin mahiyetinde yer alan duyguların, arzuların hayra yönlendirilmesi, nefsin öldürülmesinden, yani büsbütün sesini kesmekten çok daha faydalıdır. Bu ise, nefsin arzu ve isteklerine iyi bir mecra bulmak, onu hayırlı şeylere sevk etmekle olur; coşarak çevreye zarar veren bir nehrin önüne baraj yapmak ve onunla çevreyi sulamak gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...