Ehli hakikat, ehli takva, ehli ilim, ehli hidayet, ehli ittifak, ehli hak, ehli din, ehli vifak, ehli diyanet, ehli tarikat, ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet, ehli felsefe, ehli mektep, ehli ihtilaf, ehli nifak kavramlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i Hakikat: Hakikat burada İslam’dır. Zira İslam’ın her bir esası bir gerçek ve hakikat üstüne bina olmuştur. Mesela, zekat sosyal hayatın bir hakikatidir. Namaz rububiyet ve ubudiyetin bir hakikatidir. Oruç nefsin terbiye edilmesinde bir realitedir. Ahiret bütün haşmeti ile bir hakikattir vs. Bütün bunlara iman edip taraftar olanlara ehl-i hakikat denir.

Ehl-i Takva: Takva, Allah’ın yasakladıklarından sakınmak ve kaçınmak demek olup, buna riayet edenlere de ehl-i takva denilir.

Ehl-i İlim: İslam ilimlerine vakıf olan alimlere denir.

Ehl-i Hidayet: Hak ve istikamet üzerine hareket eden kimselere denir ki, İslam üzerine giden herkes ehl-i hidayettir.

Ehl-i Vifak, Ehl-i İttifak: İslam birliğine gönül verip bu birlik yolunda nefis ve benliğinden feragat etmiş kimselere ehl-i ittifak denir. Müslümanların iktisadi ve siyasi birlik içinde olabilmesi böyle feragat sahibi insanlarla mümkündür.

Ehl-i Diyanet, Ehl-i Din, Ehl-i Hak: Hak burada batılın zıddı demek olup, İslam manasına geliyor. Evet İslam haktır, onun dışında kalan ve ona zıt hareket eden bütün inanç ve fikirler batıldır. Diyanet, din ve hak burada yaklaşık manalardır.

Ehl-i Tarikat: Tarikat, İslam dairesinde bir meşrebin ismidir ki, bu meşrep üzere hareket edenlere ehl-i tarikat deniliyor. Tarikat, kalp merkezli bir meşrep olup, riyazet ve perhiz ile nefsi terbiye etmek esası üzerine gidiyor.

Ehl-i Dünya: Dini terk edip, dünyaya dalan insanlardır. Bunlar ahirete bedel, dünyayı satın almış şaşkın ve gafil kimselerdir.

Ehl-i Gaflet: Allah ve ahirete inandığı halde Onları unutan gafil kimseleri temsil ediyor bu tabir. Dünyaya dalıp ahireti unutan gafil ve fasık insanlar.

Ehl-i Dalalet: Dalalet, haktan sapmış batıla dalmış kimselerin haline deniliyor. İmanı terk etmiş kafirler dalalet ehli olduğu gibi günahları serbestçe işleyen Müslüman birisi de günah ve fısk yönünden ehl-i dalalettir. Sünneti terk edip bidatlara dalanlar da ehl-i dalalet kapsamındadırlar. Yani dalaletin küfür, fısk ve bidat şeklinde üç manası vardır.

Ehl-i Felsefe: Nübüvveti ve dini gereksiz görüp aklı ilahlaştıran sapkın bir meşrebin adıdır felsefe. İnsan kendi aklı ile her hakikati idrak edebilir diyerek İlahi mesajları ve nebileri inkar etmişler.

Ehl-i İhtilaf ve Nifak: Birlik ve beraberliğe ulaşamayan, nefis ve hevasının peşinde koşan haksız ve şaşkın insanlara denilir, nifak ve ihtilaf ehli. Bugün Müslümanların dağınık ve birbirlerine yabani olan ahvali buna güzel bir örnektir. Ama bu tabir kafir kimseler için de kullanılır. Zira onların kalp ve ruh dünyası mutlak bir nifak ve ihtilaf içindedir. Dünyada maddi olarak bir intizam ve ahenk içinde görünüyor olsalar da, esasında ve iç dünyalarında durum aksinedir.

Ehl-i Mektep: Fen ilimlerini tahsil eden kimselere verilen bir isimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bütün suallerimize kısa zamanda cevap verdiğiniz için teşekkür ederim allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...