Block title
Block content

"Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, alem-i İslam'da nevi beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadeti dünyeviyyeyi de gösterecek inşallah." alem-i İslam'ın eski hatiatından kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mâdem meylülistikmal (tekâmül meyli) kâinatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten derc edilmiş. Elbette, beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâmda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah."(1)

Eski hata tabiri alem-i İslam’a değil, nev-i beşere, yani insanlığa nispet ediliyor.

İnsanlığın hatası ise materyalist ve dinsiz felsefeye kapılıp Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına sebebiyet vermektir. Hakikaten insanlık tarihinde, insanlığın en büyük zulüm ve hatası bu maddeci felsefeye kapılmak ve neticesinde kanlı savaşlara sebebiyet vermektir. Üstad Hazretleri insanlık bu büyük hatasını istikbalde İslam’a teveccüh etmekle telafi edecektir, diyerek alem-i İslam’ı müjdeliyor.  

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...