Block title
Block content

"Elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya,.." Buradaki "gıdayı" nasıl anlayacağız, kabirde bize nasıl bir gıda lazım ve bize lazım olan şeye Üstad neden gıda demiş? Buradaki gıda ihtiyaçtandır, orada da mı bu ihtiyaç olacak?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisde beyan edildiği gibi,

"Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur."(1).

Bu hadis gereğince cennet bahçesinde gıdaların bulunması pek tabidir. Bu noktadan bakacak olursak Üstad Hazretlerinin gıda tabirini zahiri üzere anlamakta bir sakınca yoktur.

"Kâfire kabrinde kudurmuş akrepler saldırtılır ve onun etini başından ayaklarına kadar yerler. Sonra ona tekrar et giydirilir ve bu sefer de ayaklarından başlayarak başına kadar yerler ve böylece azap devam edip gider."(2)

"Ona (kâfire) kabrinde, elinde düğümü ateşten olan, deve boynu gibi bir kırbaçla bir hayvan saldırtılır ki, Allah'ın dilediği kadar onu döver. Kulakları da sağır olduğu için onun sesini (feryadını) duymaz ki ona acısın."(3) 

Yine bu hadislerin gereğince nasıl kabirde cismani azap hak ise aynı şekilde cismani gıda ve lezzetlerde haktır. Ehl-i sünnet alimleri kabir hayatının hem ruhani hem de cismani olacağı hususunda ittifak etmişlerdir.

Buradaki gıda tabirini salih amel şeklinde de anlayabiliriz. Yani nasıl yolculukta azık ve gıda olmaz ise insan büyük bir sıkıntıya düşer, aynı şekilde insanın ebed yolculuğunda da namaz ve salih ameller, gıda gibi ehemmiyetlidir, bunlar olmaz ise insan kabirde büyük sıkıntı ve azaba duçar olur demektir.

Dipnotlar:

(1) bk. el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169.
(2) bk. Beyhakî, İsbatu Azabul Kabr, v. 53 b.
(3) bk. Ahmet b. Hanbel, Müsned, c. VI, s. 353.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...