"Elbette böyle mübarek bir cemaatte, tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum; fakat herkese ve umuma gösteremiyorum." Buradaki "tevafukat-ı gaybiye" ve "işaret-i gaybiye" manalarını temsille izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muazzez Üstadımız Nur talebelerinin; o dehşetli ve sıkıntılı zamanlarda, hizmet ifa ederken; maneviyatlarını, mukavemetlerini ve şevklerini muhafaza etmek için mühim müjdeler ve beşaretlerde bulunmuştur.

Çünkü mühim bir cematte, azim bir hizmette, yüce bir gayeye hizmet eden; fakat az ve zayıf olan dava mensuplarına; kaderin, böyle iltifat ve alakası mukadderdir ve sadece bu, nur talebelerine ait bir bahş değildir.

Sualde geçen tevafukatı gaybiye; o zaman hizmet ifa eden nur talebelerinin hasiyet ve özelliklerine uygun hizmet ifa etmeleri, hizmetle fıtratlarının muvafık olması ve uygunluk arzetmesi, bu sayede Külliyat'ın etrafa fevkalede bir şekilde yayılmasıdır. Ayrıca fütur verecek çok esbab varken, harika bir inayet-i ilahiye ile muvaffakiyet de başka cihetten gaybi bir tevafuktur.

İşte hizmette hasıl olan bu muvaffakiyet, sadece kumandana verilmez. Muvaffakiyet bütün hizmet eden insanların hakkıdır. Ve onlara Allah’ın bir lütfudur.

İşte işareti gaybiye; kumandan olan Üstadımız'ın yanında hizmet ifa eden nur talebelerinin Allah indindeki, değer, kıymet ve makamlarıdır.

İşte o kıymet ve makamlar çok yüce ve alidir. Muazzez Üstadımız bunları biliyor ancak; o zamanın Nur talebeleri, ucbe girmemeleri, ihlaslarını muhafaza etmeleri ve vartasız olan hizmetkârlık ruhunun devam ettirilmesi için o gaybi işaretleri mahrem tutuyor ve söylemiyor.

Üstad'ın makamı belli. Fakat yanında hizmet edenlerin gaybi işaretlerle bildirilen makamları gizli tutuluyor. Onlar namsız ve nişansız olarak çalışıyorlar ve bundan sonra da aynı minval üzere devam edeceklerdir.

İşte o gaybi işaretleri ifade etmemesinin sırrı budur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hizmet'teki Tevâfukat Hakkında.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR