Block title
Block content

"Elbette dördüncü kısım, belki en birinci kısım olan hizmetkârlar, ameleler bulunacaktır." cümlesindeki "dördüncü kısım, belki en birinci kısım" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dördüncü Söz'ün Dördüncü Dal'ında yer alan temsilde, dört kısım ameleden bahsediliyor. Dördüncü sırada yer alan madde için ise; dördüncü sırada yer almış olsa bile bu durum temsilin akışı bozulmaması içindir.

Aslında birinci sırada yer almalıdır. Zira, diğerleri ile kıyaslandığında en yüksek hayat mertebesine sahip, şuurlu ve en çok hizmet edenler olarak insanlar birinci sırada yer almaktadır. Neden İnsan denen varlığın birinci sırada yer aldığı ayrıca cümlenin devamında da izah edilmektedir:

"Dördüncü kısım insandır. Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar hem melâikeye benzer, hem hayvânâta benzer. Melâikeye, ubûdiyet-i külliyede, nezaretin şümulünde, marifetin ihatasında, Rububiyetin dellâllığında meleklere benzer. Belki insan daha câmi’dir. Fakat insanın şerîre ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan, melâikenin hilâfına olarak, pek mühim terakkiyat ve tedenniyâta mazhardır. Hem insan, amelinde nefsi için bir haz ve zâtı için bir hisse aradığı için, hayvana benzer."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat, Dördüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2366 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...