"Elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid..." Mehdi müçtehittir. İçtihad Risalesinde, bu zamanda içtihad yapılmayacağı ifade ediliyor. O zaman mehdi gelmemiş şeklinde anlaşılmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müctehid" sadece mezhep ve fıkha bakmıyor. Her ilim dalının kendine ait ayrı ayrı müctehidleri bulunuyor. Mesela, hadis ilminin müctehidi, tefsir ilminin müctehidi, kelam ilminin müctehidi, fıkıh ilminin müctehidi ayrı ayrıdır.

Risale-i Nurları dikkatlice okuduğumuzda Üstad Hazretlerinin bütün bu ilim dallarında müctehid seviyesinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Üstad'ın müçtehid seviyesinde olması mezhep kurmasını gerektirmiyor. Nitekim İmam-ı Gazzalî Hazretleri de müçtehid seviyesinde idi, ama o bir mezhep kurma ihtiyacı görmedi. Her müçtehid yeni bir mezhep ihdas edecek değildir.

Fıkıh sahasını zaten dört büyük imam, yani dört mezhep halletmişler; yeniden bir mezhep kurmaya o saha ile uğraşmaya gerek bulunmuyor. Nur talebeleri Risale-i Nur'dan tahkikî imanı aldıktan sonra amel için gerekli olan fıkhî meseleleri dört mezhepten öğreniyorlar.

Allah’tan şüphesi olan bir adama gusülden, abdestten bahsedilmez, ona önce iman dersi vermek gerekir. Hatta Allah’a iman eden ama imanı zayıf olduğu için ibadete ihtiyaç hissetmeyen birisine de önce tahkikî bir iman dersi ve kuvveti vermek gerekiyor. Zaten bu asırda maddeci ve inkârcı felsefe fıkha değil, imana saldırıyor, zira iman imha edilirse ortada ne fıkıh kalır ne din kalır.

İslam ağacının kökü iman, gövdesi, dal ve budakları ibadet ve meyvesi güzel ahlâktır. Bu zamanda küfür, İslam ağacının kökü olan imana saldırıyor, onu bozmaya çalışıyor. Kök yani iman çürük ve hastalıklı olursa, gövde ve meyve yani ibadet ve ahlâk kurtlu olur. Öyle ise ağacı kurtarmak için kökünün tedavi edilmesi gerekir. Asr-ı hazırın Müslümanlarının durumu buna şahittir. Öyle ise bu ağacı kurtarmak için imana, yani köke ağırlık verilmelidir. Şah-ı Geylanî, İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Gazzalî gibi manevî hekimler de bu zamanda olsa idiler bütün himmetlerini ve gayretlerini aynı Üstad Hazretleri gibi imanın ders ve takviyesine, te’yid ve tahkimine sarf edeceklerdi.

Her türlü menfi cereyanların, imansızlığın ve sefahet ateşinin her tarafı kasıp kavurduğu bu helaket ve felaket asrının acısını kalbinin en derininde hisseden ve bütün vaktini iman ve Kur’an hizmetine vakfeden Üstad Hazretleri bu manzarayı şöyle dile getiriyor:

“Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, îmanımı kurtarmağa koşuyorum.” (Tarihçe-i Hayat)

Üstad Hazretleri bu tehlikeyi gördüğü için, bütün kuvvetini, himmetini ve mesaisini imanın tahkimine sarfetmiştir. Çünkü kökü kurumuş ya da kurumak üzere olan bir ağacın dal ve budaklarını ilaçlamanın ne bir mânası ne de bir faydası yoktur.

Üstad Hazretleri müçtehitliğini iman esaslarının tahkim edilmesine sarf etmiştir.

"Elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i Nebevîden olacaktır."(1)

İfadesi tam Üstad Hazretlerini tarif eden bir cümledir, diye düşünüyoruz. Bu cümlenin eksiği var fazlası yok.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yağız22
cevabınız için teşekkürler.birde kambur denilen bir mübareğin dua etme olayı vardı.sanki O'nun kutbu azam olduğu söyleniyordu.kutbu azam bir tane olmazmı? bu konu hakkında da bilgi verebilirmisiniz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Üstad hazretlerinin “ değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın” tabirinden anlaşılan manaya göre her bölgenin kendine has bir kutbu var elbette hicaz bölgesinin de bir kutbu vardır ki bu kutup diğer bölgelerin kutuplarının hepsinin üstünde bir makama sahiptir. Bir nevi bütün dünyanın manevi lideri ve kutbu şeklindedir. Nasıl Mekke şehirlerin efendisi ise Mekke’nin kutbu da kutupların efendisi hükmündedir. Bu kutbun kimliğini herkesin bilmesi mümkün değildir. Bunu ancak manevi cephesi güçlü kişiler bilebilirler. Kamburda böyle bir kutupmuş. 

“Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor.” Bu tabirden de her dönemde iki imamın olduğu anlaşılıyor ve bir birlerinin riyasetine girmeye muhtaç değildirler. Risale-i Nur talebelerinin şahsi manevisi bu imamlar sınıfından olduğu için başka kutup ya da imamların riyasetine girmeye muhtaç değildirler demektir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
Elhamdülillah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
İslamın reforma ihtiyacı yok.Reform kelimesi az da olsa Mezhepleri çağrıştırıyor. Rönösansa (Yeniden uyanışa) ihtiyacı var.''Doğrudan alarak ilhamı,Asrın idrakına sunmalıyız İslamı'' derken Mehmet Akif bu gerçeğe işaret ediyor.Risale-i Nur bu açıdan bir kılavuz,Rehber dir.Kur'an okuyanusunda nasıl yelken açılması gerektiğini misalleriyle göstermiştir.Bu anlamda Üstad tefsir konusunda da Müçtehit olmuştur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmet64
Soruda bi eksiklik var. 27. Sözde içtihat edilemez demiyor ki. Içtihat kapısı açık ama bu zamanda girmeye altı mani var buyuruyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...