Block title
Block content

"Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler eyvahlar işittiğiniz gibi hapisanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla,.." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gençlik ve hayatımızı günah ve haramlarda sarf etmenin büyük bir bela ve cezayı netice verdiğini anlamının ve görmenin yolu, dünyadaki neticelerine bakmaktır. Yani gençliğini kötüye kullanan insanların sonu ya hastanede, ya hapishanede, ya meyhane de ya da kabir azabında son bulur. Bunun en kati delili hastane, hapishane ve  meyhanedekilerin ekserisinin buralara düşme gerekçesi olarak gençlikteki hatalarını göstermeleridir.

İnsan yaşlandığı ve gücü bittiği zaman günah işlemeye zaten mecal bulamaz, öyle ise yanlış ve hataların kahir ekseriyeti gençlikte vuku buluyor. Günah ve hataların membaı ve kaynağı gençlik olduğu gibi, cennetin kazanılması ve ibadetlerin de kemali gençlikte kazanılıyor. Bu sebeple bir insan için en önemli sermaye ve en mühim zaman dilimi gençliktir. Cennet de cehennem de gençlikte kazanılıyor. O zaman en çok dikkat edeceğimiz dönem de gençlik dönemidir.

Hastaneler, hapishaneler, meyhaneler ve kabirler hâl dili ile insanlığa istikamet ve helal dairede gitmelerini haykırıyor. Şayet insanlık bu haykırışa kulak vermez ise, hem dünya da hem ukbada büyük bir sıkıntıya ve azaba düçar olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...