Block title
Block content

"Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o Bâki'ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır." cümlesinin "esmaya yapışmak" kısmını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Esmaya yapışmak”, esmanın mana ve hükümlerine göre yaşamak demektir. Yani müminin hayatında, işlerinde, amellerinde ve davranışlarında İlahi isimlerin hükümleri geçerli olur demektir.

Mesela, Allah’ın isimlerinden Adl ismi her şeyi yerli yerine koyup her şeyi ölçülü ve adaletli yapmak anlamına geliyor. Bizim bu isme yapışmamız ise, hayatımızda davranış ve amellerimizde adaletli ve ölçülü olmamız şeklindedir.

Yine Allah’ın Kuddüs ismi, kainatta temizlik ve nezafet olarak tecelli ediyor. Müminin maddi hayatında temizlik manevi hayatında ise istiğfar ve takva şeklinde tecelli ediyor. Maddi anlamda kirli ve pis, manevi anlamda fasık ve dalalet içinde olan birisi Allah’ın Kuddüs ismine yapışmamış oluyor.

Aynı mana ve hükmü diğer isimlere de tatbik edebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...