"Elbette küre-i arzdan daha lâtif, daha nuranî, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecrâm-ı semâviye, ölü, câmid, hayatsız, şuursuz kalması imkân haricindedir." cümlesinde, "ecrâm-ı semâviyenin küre-i arzdan ehemmiyetli olması" ne vecihledir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cismani açıdan dünya semaya nispetle ne kadar küçük ve hakir de olsa, tefekkür ve insana ders ve talim bakımından semadan geri kalmaz, hatta rütbe olarak ondan önce gelir.

Evet, dünya Allah’ın isim ve sıfatlarını insanlığa ders ve talim etme noktasından, semadan daha büyük ve daha kıymetli bir mekteptir.

Sema da cüsse, azamet, nur ve letafet açısından dünyadan çok üstündür. Bu yüzden bu hususta önem ve büyüklük nispi ve göreceli oluyor. Tefekkür, hayat, rızık, insan açısından dünya daha önemli iken cüsse, büyüklük ve letafet açısından da sema daha önemli ve parlaktır. Üstad Hazretleri bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Demek burada arz ile semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık, arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zâtîdir, aksi halde rütebî ve tefekkürîdir. Yani semavatın hilkati birinci ise de tefekkürce rütbesi ikincidir; arzın hilkati ikinci ise de tefekkürü birincidir. Yani, evvelâ arzın tefekkürü, sonra semavatın tefekkürü lâzımdır."(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 29. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...