Block title
Block content

"Elbette melaike ve ruhların ve ruhaniyatın vücut ve ubudiyetlerine şehadet eden..." Burada geçen “ruhlar” ve “ruhaniyat” arasındaki fark nedir? İkisi aynı şeyler değil mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhaniyat ve ruh kavramını iki şekilde anlamak mümkündür: 

Birisi, ruhaniler kainattaki kanunlardan oluşan bir tür mücerret varlıklardır. Bunlar ne cinlere ne de meleklere benzerler. Kainatın her yanını kuşatan mücerret varlık ve kanunlardır, denilebilir. Zira bunlara maddiyat veya madde denemez.  

Diğer bir manaya göre, ruhaniyet kavramı, cisim ve maddeye mukabil olarak kullanılır. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz taş, ağaç, kuş gibi şeyler cismani ve maddi varlıklardır. Cinler ve melekler ise ruhani varlıklardır.

Vefat edenler, cismani hayatı bırakıp ruhani hayat mertebesinde hayatlarına devam ederler. Buna göre ruhaniyat kavramı melekleri, cinleri ve vefat edenlerin ruhlarını içine alan geniş bir kavramdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Mes'ele | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2648 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...