"Elbette takvayla ve niyet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetin en temel esaslarından birisi niyettir. Bir amelde niyet olmaz ise, o amelin hedefi ve ne için yapıldığı netleşmez. Bu yüzden İslam'da niyetin önemli bir yeri bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (asm)'in ifadesi ile

"Müminin niyeti amelinden hayırlıdır."(1)

Günah ve ondan korunmak bir ibadet olduğu için, niyet burada da gerekiyor.

Nasıl niyet olmadan namaz olmuyor ise, niyet ve kasıt olmadan terk edilen günahlar da vacip işlemiş sevabı kazandırmıyor. Belki günahın zararından korunmuş oluyor, ama niyetsiz olduğu için o günahtan kaçınmak ibadetin bir boyutu olan takva olmuyor. Mesela, zararlarından korunmak için alkol ve uyuşturucu kullanmayan bir Hristiyan takva yapmış olmuyor, çünkü o işin takva olması için önce iman sonra da niyet etmesi gerekiyor.

(1) bk. Beyhakî, Şuabü’l-İman, Beyrut, 1990. V/343.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...