"Elhamdülillâh şer’an demesi ve mânâsı da, ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, her mü'min, namazlardan sonra, her gün hiç olmazsa yüz elliden ziyade elhamdülillâh, elhamdülillâh şer'an demesi ve mânâsı da, ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir pahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fâni elemlerle âlûde olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil; ve onlara da, ebedî nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder."(1)

“Elhamdulillah” kelimesinde niyet ve potansiyel olarak sonsuz bir teşekkür ve şükür manası vardır. Sonsuz teşekkür ve şükür ise, şu dünyanın kısa ve fani nimetlerine göre çok fazla bir fiyat ve değerdir. Öyle ise bu sonsuz şükür ve teşekkür manası ve bunun emredilmesi, sadece dünyaya ve onun fani nimetlerine karşılık değil, cennet ve ahreti de içine alan sonsuz bir nimet yelpazesine bakıyor ve ona matuf bir ameldir. Yoksa sadece dünyaya münhasır olsa, sonsuz şükür bol gelir. İşte bu dengesizlik bize ahreti ispat edip gösteriyor.

Cennete gitmeden, cennetin teşekkürünü peşinen namazlarımızda ifa etmiş oluyoruz ki, bu cennetin peşin bir fiyatı olmuş oluyor. Peşinen teşekkür etmemiz de cennetin varlığına işaret eden bir levha oluyor. Teşekkürün olup da teşekküre konu olan cennetin olmaması kabil değildir. Öyle ise bizim namazlarımızdaki sonsuz şükür manası, cennete uzanan ya da cennete götüren bir ip, bir yol gibidir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Mes'elenin Bir Hülasası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Üstad ne müthiş bir zattır böyle.Sahabe efendilerimizden ra. sonra ben böyle bir zatın geldiğini zannetmiyorum.Allah ondan ebeden razı olsun!Amin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...