"Elhasıl, bu Sekizinci Hüccet-i İmaniyenin her bir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin her birinde, sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu cihette bu Sekizinci Hüccet-i İmaniyede..." mukaddeme olarak kastedilen yer neresidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela. "Sekizinci Hüccet-i İmâniye" tabiri, Asâ-yı Mûsa mecmuasına giren imânî risalelerin sıraları itibariyledir. Bu Münâcat Risalesi Asâ-yı Mûsa’da sekizinci sıradadır. Bu yüzden Sekizinci Hüccet-i İmaniye denilmiştir.

İkincisi, mukaddemeden bizim anladığımız mana, Münacat'ın "Ey..." tabiri ile başlayan ibarelerindeki tevhit ve imana dair ispat öncülleridir. Yani her "Ey..." tabiri ve sonrasındaki deliller bir iman ispatı gibidir. Mesela:

Ey Mutasarrıf-ı Fa’âl ve ey Feyyâz-ı Müteâl,"

"Senin vücub-u vücuduna şehadet eden bulut, berk, ra’d, rüzgâr, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle, senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler.”(1)

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...