Block title
Block content

"Elhasıl, itikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-i İslâmiyeye bakmıyor ... O bize karışmaz, biz de ona karışmayız..." Bu konuyu açabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad burada, küfrü ve kafirleri öncelikle genel hatları ile iki sınıfa ve iki kısma ayırıyor.

Küfrün birinci kısmı ve taifesi; İslam hakikatleri üstünde düşünmeyen ve fikri açıdan hareket etmeyen taassup ehli olanlardır. Yeryüzündeki kafirlerin kahir ekseriyeti de bu sınıftan kafirlerdir. Yani bunlar, akıl ve muhakeme açısından, İslam hakikatlerini düşünmeyi ve değerlendirmeyi gereksiz görüp, körü körüne, başka safsata ve batıl şeylere inanan insanlardır. Bunlara en kuvvetli delil ve ispatları da getirsen, sonuç değişmez.

Bu yüzden bu tip insanlara bir şeyi ispat etmeye kalkışmak ve kati deliler sunmak fayda temin etmez. Onun içindir ki Üstad, biz onlara karışmayız, onlar da bize karışmaz, diye buyuruyor. İnanmamayı ve yanlışı, fikr-i sabit haline getiren bir insanı ikna etmek mümkün değildir. Delil ve ispat yolları böyle tutucu ve bağnaz adamlara kapalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...