"Elif-lâm-mim, elif-lâm-ra, hâ-mim'lerin fatihalarına bak; Kur’an'ın Allah’ın yanında ehemmiyetini bilesin." deniliyor. Bu hususta bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Fatihalar” denilince sûrelerin başları anlaşılır. Nitekim, sûre başlarına “fevatih’üs-suver”, sûre sonlarına da “havatimü’s-suver” denilmektedir.

Başlarında huruf-u mukattaların yer aldığı surelerin ilk ayetleri büyük bir ekseriyetle Kur’an hakkındadır. Bu ilk ayetlerde Kur’an'ın hak ve hakikatle dolu, hikmetli, hidayet kaynağı, ayetleri muhkem bir İlâhî ferman olduğu vurgulandıktan sonra, surenin tamamında insanlık âlemine hikmet ve hakikat dersleri verilir.

Bu ayetlerden bir kısmının mealleri şöyledir:

Elif-lâm-mim:

“İşte o kitap (Kur’an); onda hiç şüphe yok. (O) müttakiler için hidayet kaynağıdır.” (Bakara, 2/1)

“Allah, kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Hayy ve Kayyum olandır. O, sana bu kitabı hak ve hakikatle dolu, kendinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere indirmiştir. Bundan önce de Tevrat ile İncili indirmişti. Bunların hepsi insanlar için birer hidayet kaynağı idi. Hakkı batıldan, hayrı şerden ayırt eden Furkan’ı da indirmiştir. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için pek çetin bir azap vardır. Allah intikam sahibidir.” (Âl-i İmran, 3/2-4)

“Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. O, muhsinler (tevhid ve ihlas ehli) için bir hidayet ve rahmettir.” (Lokman, 31/1)

Elif-lâm-râ:

“Elif-lâm-râ. İşte bunlar, o hikmet dolu kitabın ayetleridir.” (Yûnus, 10/1)

“Elif-lâm-râ. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri muhkem kılınmıştır. Sonra hikmet sahibi, her şeyi bilen Allah tarafından ( bu ayetler) tafsil olunmuştur.” (Hûd, 11/1)

Hâ-mim:

“Bu kitabın indirilişi Azîz ve Alîm olan Allah tarafındandır.” (Mü’min, 40/1)

“(Bu Kur’an) Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.” (Fussilet, 41/1)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...