"ElifLamMim'lerin, ElifLamRa'ların, HaMim'lerin başlarına bak, anla ki,.." Bakıyoruz, ama anlamıyor ve göremiyoruz. Bu hitap sadece ehl-i ilme mi aittir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri burada; “Rehber ise, senin gibi Kur'ân'ın nuru altına girenlere, Kur'ân'dır” ifadesini kullanırken, mukattaa harflerini oku, oradaki sırları ve şifreleri çöz mânasında demiyor. “Senin rehberin olan Kur'an hurûf-u mukattaa mu’cizesi ile düşmanlarını aciz ve çaresiz bırakıyor. Senin böyle bir rehberin var”, demek istiyor. Yoksa bize “mukattaa harflerini okuyun, oradan bir şeyler çıkarın” demiyor. Kur'an’ın ayetlerine bakıldığında ne denli doğru, makbul, mu’cize ve şefaatçi olduğu en avama bile görünür.

Elbette mukattaa harfleri havassa hitap eden hususî şifrelerdir, ama biz de havassın bildirmesi ile bazı mânalarını bilebiliriz.

Mukattaa harflerinin mahiyeti ve ne mânaya geldiğine dair Risale-i Nur'dan bir bölümünü aşağıda sunalım.

"İKİNCİ MEBHAS: Bu mebhasta da birkaç letaif vardır:"

"1. الۤمۤ ile emsalinde göze çarpan garabet, bu harflerin pek garip ve acip birş eyin mukaddemesi ve keşif kolları olduklarına işarettir."

"2. Bu sûrelerin başlarındaki taktî-i huruf ile isimleri hecelemek, müsemmânın me'hazine ve neden neş'et ettiğine işarettir."

"3. Bu harflerin taktîi, müsemmânın vahid-i itibarî olup, terkib-i mezcî olmadığına işarettir."

"4. Bu harflerin takti' ile tâdadı, san'atın madde ve me'hazini muhataba göstermekle muarazaya talip olanlara karşı meydan okuyarak, 'İşte, i'câz-ı san'atı, şu gördüğünüz harflerin nazım ve nakışlarından yaptım. Buyurunuz meydana!' diye, onların tahkirane tebkitlerine (tekdirlerine) işarettir."

"5. Mânâdan soyulmuş şu hece harflerinin zikri, muarızları hüccetsiz bırakmaya işarettir."

"Evet, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, şu mânâsız harflerin lisan-ı haliyle ilân ediyor ki: 'Ben sizden beliğ mânâları, hükümleri, hakikatleri ifade eden yüksek hutbeleri ve nutukları istemiyorum. Yalnız şu tâdâd ettiğim harflerden bir nazîre yapınız-velev iftira ve hikâyelerden ibaret bile olursa olsun!'"

"6. Harfleri tâdâd ile hecelemek, yeni kıraate ve kitabete başlayan müptedilere mahsustur. Bundan anlaşılıyor ki, Kur'ân, ümmî bir kavme ve müptedi bir muhite muallimlik yapıyor."

"7. ا ل د gibi harfleri, meselâ, elif, lâm, dal gibi isimleriyle tabir ve zikretmek, ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki, hem söyleyen, hem dinleyen ümmî olduklarına nazaran, bu tabirler, söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir; ancak, başka bir yerden ona geliyor."

"Ey arkadaş! Bu letaifin ince iplerinden dokunan yüksek nakş-ı belâgati göremeyen adam, belâgat ehlinden değildir. Erbab-ı belâgate müracaat etsin."(...)

"Sûrelerin başlarındaki hurûf-u mukattaa, İlâhî bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı, ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdadır."

"3. Şifrevari şu hurûf-u mukattaanın zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın fevkalâde bir zekâya malik olduğuna işarettir ki, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, remizleri, îmaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telâkki eder, anlar."(1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 1.Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Şazeli Hazretlerinin Mukattaa harfleriyle çok münacatı var.okunursa ipucu verirmi bu sırlardan?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu kalbi bir ahvaldir ne niyet ile hangi maksat ile okunduğunun büyük bir önemi bulunuyor. Kesb olmadan keşfiyat olmaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...