"Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki, libasa benzemiyor; cilt ve deri gibi yapışık olup, istidadı beşerin nisbetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadet-i dareyni intaç ve nevi beşerin ahvalini tanzim eder." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir insan, tek başına, ne muîni var ve ne yardım edeni; ne saltanatı var ve ne definesi. Meydana çıkmış, bütün dünyaya karşı mübareze ediyor. Ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de, insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki, libasa benzemiyor; cilt ve deri gibi yapışık olup, istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadet-i dareyni intaç ve nev-i beşerin ahvâlini tanzim eder."(1)

İnsanın üzerindeki elbisesi büyümeye elverişli değildir. Yani vücut büyüdüğünde elbise daralmaya ve vücuda kifayet etmemeye başlar ve en sonunda yırtılır. Ama insanın derisi ve cildi vücudun gelişimine uygun olarak ona adapte olur. Vücut büyüdükçe deri ve cilt de ona göre büyür ve gelişir.

İşte insanlık bir vücut, şeriat-ı İslamiye ise ona bir cilt ve deri gibidir. İnsanlık tekamül edip geliştikçe, İslam şeriatı da ona uygun bir şekilde terakki ile tevessü eder. Elbise gibi yırtılıp patlamaz. Bu da İslam şeriatının ne kadar canlı ve dinamik olduğunu gösterir.

Beşerin ürettiği ideoloji ya da öngörüler elbise gibi olup, belli bir zaman sonra insanlığa dar geliyorlar. Komünizmin sadece yetmiş yıl devam edip sonra iflas etmesi gibi. Ama İslam şeriatının üzerinden bin dört yüz yıl geçmesine rağmen, halen canlı ve dinamiktir. Şeriatın hiçbir kanun ya da hükmü eskimemiş pörsümemiştir. Zekat zengin ile fakir arasında bin dört yüz yıl önce nasıl bir köprü ise, şimdi de, hatta daha bir şiddetli ihtiyaç ile bir köprüdür. Birinci ve İkinci Dünya savaşları bu köprünün olmayışından patlak vermiştir. Şayet zekat farz, faiz yasak olmuş olsa idi, zengin ile fakir arasında bu denli bir uçurum olmazdı ve emek ile sermaye kavgası da vuku bulmazdı. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 23 ve 24. Ayetlerin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...