Block title
Block content

"...elli senede ye´se düşen bir kadın... bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur." Buradan sanki bir kadın bir erkeğe yetmeyeceğini ve bir kaç evlilik yapması gerektiğini anlıyorum. İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, çok evlilik bir ruhsat olup, katiyetle bir emir ya da fazilet değildir. Yani bazı arızalı durumlarda neslin devamı ve korunması için verilmiş bir izin olup, bir emir ya da zorunluluk söz konusu değildir.

İkincisi, dini kaynaklarda çok evlilik değil, tek evlilik teşvik ediliyor. Hatta çok evliliğin zorluğunu şu ayet çok net bir şekilde ifade ediyor:

"Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahîmdir." (Nisa, 4/129)

Tolerans ve mağfiret, mevcut hanımların hukukunu muhafaza etmek içindir. Tek eşli olanları ikinci bir eşe davet etmiyor.

Üçüncüsü, Üstad Hazretleri burada çok evliliğe ruhsat veren İslam’ı tenkit eden Batı medeniyetine cevap veriyor. Yani onlara göre katiyetle çok evlilik olmaz tek evlilik gerekli ve esastır. Hal böyle iken, zaruret durumunda fuhşiyat ve zinayı normal addediyorlar. Halbuki İslam fuhşiyat ve zinaya geçit vermemek için ikinci veya üçüncü bir evliliğe ruhsat veriyor.

Dördüncüsü,  zaruret ya neslin devam etmeme tehlikesidir, ya da günah ve harama düşme riskidir. Yani bir kimse birinci eşinden neslini devam ettiremiyor ise, neslinin devam etmesi için ikinci bir evlilik yapabilir. Ya da kendini fuhşiyat ve haramlardan koruyamıyorsa, o zaman da çok evliliğe müsaade ediliyor ki, bu tarz insanlar toplumun çok az bir kesimini oluşturur. Toplumun geneli tek eşliliğe müsait ve eğilimlidir.

Beşincisi, evliliğin temeli neslin devamı ve haramlardan korunmaktır, hem huzurlu bir aile kurmaktır. Yoksa sırf cinsellik  ve kazay-ı  şehvet için evlilik olmaz. Kadınları sadece şehvet metaı olarak  görmek çok çirkin bir bakış açısıdır. 

Soruda geçen kısım okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...