"Elsine-i âlem içinde lisan-ı nahvi Arabiden başka bir lisanda var; o da hiç bir vakit Arap lisanının camiiyetine yetişmez." ifadesini izah eder misiniz, bu dil hangisi olabilir? Fransızca olduğunu söyleyenler var da...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem elsine-i âlem içinde lisan-ı nahvî, Arabîden başka bir tek lisan var; o da hiçbir vakit Arap lisanının câmiiyetine yetişemez. Acaba o câmi ve i'câzdârâne olan lisan-ı nahvî ile mucizekârâne bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilm-i muhit içinde zuhur eden kelimât-ı Kur'âniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla, zihni cüz'î, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimât-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hattâ diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, herbir harf-i Kur'ân, bir hakaik hazinesi hükmüne geçer; bazen birtek harf, bir sayfa kadar hakikatleri ders verir."(1)

Nahiv; gramer kaidelerine uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki vazifelerini, birbirleriyle olan münasebetlerini, sıralanışlarını ve cümle çeşitlerini inceleyen ilim dalıdır. Kısaca nahiv, kelimelerin cümle içindeki vazifelerini ve cümle yapılarını inceleyen bir ilimdir.

Bizim kanaatimize göre Arapça'dan sonra en kâmil ve mükemmel dil, Farsça'dır. Bir rivayette de Farsça cennet dilindendir. Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde ifade ediyor:

"Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanıyla tercümeye mahsustur."(2)

Fatiha’nın tercümesinin sadece Farsçaya mahsus olması da meseleye bir karine mahiyetindedir. Tabiî bu bir kanaattir, diğer görüşlere de saygı duyuyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.
(2) bk. age., Yedinci Kısım.

Ek bilgi için tıklayınız:
- Cennet dili Arapça mı olacak acaba? Eğer öyleyse buna işaret eden ayet ya da bir hadis var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

İlla-Ebed
Üstad hazretleri eski eserlerinde (divanı harbi örfi hatimesinde) KÜRTÇE nin sarf ve nahvi diye bir şeyden bahsediyor............
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İlla-Ebed
Meşhur Kürt şairi Xanayî Qubadî'nin kendisi Şirin ile Husrev destanım Kürtçe manzumlaştırmak istediğini söyler. Ona göre Kürtçe Farsça'dan eksik değil, ondan daha şirindir. Onun için şöyle der: Çe lay aqilanê sahib eql û dîn Dana buzurganê Kürdistan zemîn Rast en mewaçan. Farisî şeker en Kurdî ce Farisî bel şîrînter en
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İlla-Ebed
Hep düşünmüşümdür hz. Üstad neden o lisanı tasrih etmemiş. Bu son asırda Kürtçe nin xafa turabında kaldığı gibi...... Bir mana mı var acaba
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...