Block title
Block content

Emaneti sahib-i hakikisine satmakta, "fani mal beka bulur. Çünkü zat-ı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen ömr-ü zâil, bakiye inkılâp eder." Bu dünyada insan bütün ömrünü Allah yolunda sarf edemiyor. Ne yapmalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Söz'de geçen şu cümle bu soruya en güzel cevaptır:

“Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır.”

Öte yandan, yaptığımız bir işin meşru ve sünnete uygun olmasını arzu ettiğimizde bu niyet başlı başına bir ibadet olduğu gibi, bu niyetle yaptığımız işlerde de “bir nevi huzur” buluruz. Yani, Allah’ın huzurunda olmanın hazzını duyar, yaptığımız her işten hesaba çekileceğimizi düşünür ona göre hareket ederiz. “Fanide bakiye yol bulmak” böylece gerçekleşir.

“İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fâni ömür, bâki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve bâki bir ömrü intac eder ve bâki ve lâyemut bir ömür hükmüne geçer.”(1)

(1) bk. Lem’alar, Üçüncü Lem'a

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...