Emaneti sahib-i hakikisine satmakta, "Fani mal beka bulur. Çünkü zat-ı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen ömr-ü zâil, bakiye inkılâp eder." Bu dünyada insan bütün ömrünü Allah yolunda sarf edemiyor. Ne yapmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Söz'de geçen şu cümle bu soruya en güzel cevaptır:

“Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır.”(1)

Buna göre, yaptığımız bir iş, meşru, sünnete uygun ve güzel bir niyet ile yapılırsa, hem ibadet etmiş hem de “bir nevi huzur” bulmuş oluruz. Yani, Allah’ın huzurunda olmanın hazzını duyar, yaptığımız her işten hesaba çekileceğimizi düşünür, ona göre hareket ederiz. “Fanide bakiye yol bulmak” böylece gerçekleşmiş olur.

“İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhîye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fâni ömür, bâki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve bâki bir ömrü intac eder ve bâki ve lâyemut bir ömür hükmüne geçer.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.
(2) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...