Block title
Block content

Emin ol, İmam-ı Şafiî mesele-i ûlâyı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi, cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Emin ol, İmam-ı Şafiî mesele-i ûlâyı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi, cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir."(1)

Birinci mesele; yerin yuvarlaklığı meselesidir. Dünyanın doğu ve batısı arasında  farazi kabul edilen paralel çizgiler, dünyanın yuvarlaklığını ispat ediyor. İmam Şafi (ra) da fıkhi görüşlerinde, bu meselelere işaret ederek, dünyanın yuvarlaklığını o dönemlerde bildiğini ilan ediyor.

İkinci ve üçüncü meseleler ise; dünyanın öküz ve balık üstünde durması meselesi ile kaf denilen bir dağın yeryüzünde olup olmaması meselesidir. Güney ve kuzey arasında yay gibi kavisli bir şekilde uzanmış farazi çizgiler ise, bugünki ifadesi ile meridyenler, dünyanın hem yuvarlaklığının, hem de geniş ufuk dairelerinin bir ispatıdır. Dünyanın yuvarlak oluşu, bir tepsi gibi öküz ve balığın başında olmadığının bir ispatıdır. Kaf dağında ise dağlar ile bulutların bitişik gözükmesi ile, dağların azamet ve haşmetli duruşu yine dünyanın yuvarlaklığı ile alakalıdır. Bazı evliyalar geniş ve başka bir diyar olarak yorumlamışlar ve misal alemindeki o geniş müşahedelerini bu aleme tatbik etmişler.

(1) bk.  Muhakemat, Birinci Makale, Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...