Emirdağ Lahikası'nda, mehdinin üç vazifesinden birincisinin imanı kurtarmak olduğunu, “…ama bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden...” deniyor. Bu konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle, Risale-i Nurların Mehdi hakkındaki genel görüşlerine dikkat ile bakıldığında Mehdi (ra)’ın şahsı ile yağacağı vazifeler arasında bir ayrım yapıldığı anlaşılır. Yani Mehdi bir şahıs ve ferttir. Lakin onun öncülük ettiği iman cereyanı geniş ve külli bir cereyandır. Bu cereyanın yapacağı külli vazifelerin Mehdi’nin şahsında tecessüm etmesi bir teşbih bir kinayedir.

Mehdi bir şahıstır, bir ferttir. Onun hayat ve şeriat vazifelerini görecek unsur, onun cemaati ve onun öncülük ettiği akımıdır. İşte şahsı manevi, Mehdi'nin bu iki vazifesine bakıyor. Yani Mehdi'nin bu vazifelerini bizzat kendisi görmeyecek, görmeye ömrü yetmeyecek, onun namına ve onun belirlediği proje ile onun cemaati ve takipçileri yapacaklar, demektir.

Mehdi’nin zatına ait vasıflarına işaret eden hadislerin bir çoğu müteşabihtir ya da Mehdi gibi hizmet edecek bazı zatların vasıfları ile karıştırılmıştır. Bu sebeple ahir zamanda gelecek Mehdi ile ondan önce çıkıp mehdi gibi hizmet eden zatların vasıfları biribirine girift hale gelmiştir.

Bu gibi hadisleri temyiz ve tefrik için Üstad Hazretleri gibi bir ehil zatın yorumu gerekir. Nitekim Üstad Hazretleri eserlerinde bu hadislerin büyük bir kısmını tevil ve tabir etmişlerdir, onlara dikkat ile bakılır ise, Mehdi’nin kim olduğu, ne vazife yapacağı ve şahsı manevinin ne anlam ifade ettiği çok güzel bir şekilde anlaşılır kanaatindeyiz.

Mehd-i azam iman vazifesini ifa eder, sair iki kısım ve aşama olan şeriat ve hayat vazifelerini ise Mehdi'nin şahsı manevisini temsil eden cemaati nuraniyesi yapar ki, Üstad Hazretleri burada o nurani cemaate ve onun manevi şirketine bir cihetle mehdi nazarı ile bakıyor. O nurani cemaat ve şahsı manevisi Mehd-i azamın imana dair yazdığı eserleri kendine rehber ve program tayin edecektir, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...