Block title
Block content

"Emr-i hakiki" ile "emr-i sabit" kavramlarını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emr-i sabit ya da emr-i hakiki: Allah’ın kudret ve irade sıfatı ile yarattığı ve kainatta sabit olup değişmeyen her bir hakikate denir. Mesela sıcaklık, ışık, güzellik, madde sabit birer emir ve hakikattirler... Bunların kainattaki miktarı nisbi hakikatlere kıyasla daha azdırlar. Zaten nispi hakikatler de bu sabit hakikatlerin aralarındaki bağ ve orantılardan ibarettir.

Mesela sıcaklığın sabit bir hakikati vardır, lakin soğuk denen nisbi ve farazi  hakikat devreye girince, sıcaklığın milyonlarca nispi derece ve hakikatleri ortaya çıkıyor. Üstad Hazretlerinin,

  "Hakaik-ı nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır.”

sözü bu manaya gelmektedir. Buradaki ecza sabit hakikat aralarındaki rabıta denen bağlar ise, nispi ve farazi  hakikatler demektir. 

Hakaik-i Nisbiye : Allah’ın irade ve kudret sıfatına konu olmayan, yani ona taalluk etmeyen ve  hakikatte varlığı olmadığı halde, bir başkasına nispet veya kıyas edildiğinde varlığı anlaşılan ve bilinebilen hakikatler demektir.

Büyük-küçük, sağ-sol, ön-arka, üst-alt birer nisbî emirdirler ve bunların hiçbirisi de mahlûk değildirler. Bunlar ancak sabit hakikatlerin aralarındaki sınırsız oranların ve değerlerin açığa çıkmasında birer itibari ölçülerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: E | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1909 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...