"Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî..." İzah eder misiniz, burada "sır" tabirinin kullanmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sır” tabiri burada hususiyet ve fiiliyat manasına gelmektedir. Yani müminler, ahirete ait amel ve fiillerde samimi bir uhuvvet, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma içinde hareket ederlerse, sevapları birden bine hatta yüz bine çıkar.

"Güzel ve leziz bir ekmeğin sırrı nedir?" diye denildiğinde; ekmeğin temel maddesi olan buğdayın kalitesi ve ustanın tecrübesi akla gelir.

Aynı durum şirket-i manevî ve uhrevî ameller için de geçerlidir. Ahirete ait amellerde de ihlas, iştirak, uhuvvet, dayanışma, teşrik-i mesai gibi sırlar söz konusudur.

Sahabe efendilerimiz bu hususta en muteber ve en güzel bir örnektir. Onların arasındaki ihlas, uhuvvet, birlik ve beraberlik ruhu onları en yüksek makamlara çıkarmıştır. Sahabenin az bir sadakasının Uhud dağı kadar olması bu sırdandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Soruda geçen cümlenin (aşağıya aldım cümleyi) devamında, "herkesin amel defterine sevabın eksiksiz yazılacağına ehl-i hakikatin şahit olduğu" belirtiliyor. Bunun haricinde Kuran ya da hadisi şeriflerden  bir delil yok mu, herkesin tam sevap aldığına dair? Çünkü Üstad'ımız sanki delil olarak sadece ehli tahkikin şahitliğini nazara veriyor gibi !?

"Aynen öyle de: Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî.. o iştirak-i a'malden hasıl olan umum yekûn ve umum nur herbirinin defter-i a'maline bitamamiha gireceği ehl-i hakikat mabeyninde meşhud ve vaki'dir ve vüs'at-ı rahmet ve kerem-i İlahînin muktezasıdır."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu hakikate ya da yoruma bir içtihat nazarı ile de bakabiliriz. Her içtihat ve yoruma sarih bir delil istenilmez bazan hafi bir işaret nurani bir keşif, ince bir remiz de bu tarz yorum ve içtihatlara kaynaklık edebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...