"Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî..." İzah eder misiniz, burada "sır" tabirinin kullanmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sırrı” tabiri burada özelliği, işlevi, fonksiyonu gibi anlamlara gelmektedir. Yani ahirete ait amel ve eylemlerde müminler samimi bir birliktelik bir kardeşlik bir dayanışma bir mesai birliği sağlayabilirlerse, amelleri birden bine çıkar; alacakları sevap şahsi durumda bir iken, bu sırlar sayesinde yüz bine çıkabilme imkanına sahip olabilir denilmek isteniyor.

"Güzel ve leziz bir ekmeğin sırrı nedir?" denildiğinde, bu ekmeğin oluşumundaki bileşenler, malzemeler, işçilik ve özveri akla gelir. Bu sırlar yani bu özellikler olmasa ekmeğin güzelliği ve lezizliği kalmaz.

Aynı durum şirket-i manevi, uhrevi ameller içinde geçerlidir. Ekmeğin lezzetli olmasında doğal maya, unun kalitesi, ustanın işçiliği ne ise, ahirete ait amellerde de ihlas, iştirak, uhuvvet, dayanışma, teşrik-i mesai gibi sırlar ve bileşenler odur.

Sahabe bu konuda en seçkin en muteber ve en güzel bir örnektir. Onların arasındaki ihlas, birlik, kardeşlik ve dayanışma özellikleri onları insanlığın en seçkin en şerefli en yüksek bir makamına çıkarmıştır. Sahabenin az bir sadakasının Uhud dağı kadar olması bu sırdandır.

Üstadımız, sahabe kadar olmasa da benzer bir modeli Risale-i Nur talebeleri için de tasavvur ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Soruda geçen cümlenin (aşağıya aldım cümleyi) devamında, "herkesin amel defterine sevabın eksiksiz yazılacağına ehl-i hakikatin şahit olduğu" belirtiliyor. Bunun haricinde Kuran ya da hadisi şeriflerden  bir delil yok mu, herkesin tam sevap aldığına dair? Çünkü Üstad'ımız sanki delil olarak sadece ehli tahkikin şahitliğini nazara veriyor gibi !?

"Aynen öyle de: Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî.. o iştirak-i a'malden hasıl olan umum yekûn ve umum nur herbirinin defter-i a'maline bitamamiha gireceği ehl-i hakikat mabeyninde meşhud ve vaki'dir ve vüs'at-ı rahmet ve kerem-i İlahînin muktezasıdır."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu hakikate ya da yoruma bir içtihat nazarı ile de bakabiliriz. Her içtihat ve yoruma sarih bir delil istenilmez bazan hafi bir işaret nurani bir keşif, ince bir remiz de bu tarz yorum ve içtihatlara kaynaklık edebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...