"En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir."(1)

Hidayet, hakkı hak, batılı da batıl olarak görüp, doğru yola girmek ve dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak anlamına geliyor.

Hicap ise, hakkın üzerini örten ve hakkın görülmesini engelleyen perdeler anlamına geliyor.

Peygamberler ve vahiy olmadan, insanın kendi aklı ve gücü ile hakkı ve hidayeti bulması mümkün değildir. Dolayısı ile dinin bizatihi kendisi hicabı kaldıran ve perdeleri yırtan bir güç bir manevi yol açıcıdır. Allah tarafından dinin inzal edilmesi, hicabın kaldırılması anlamına geliyor.

Gerisi insanın iradesi ile bu dine girmesine bakıyor. Şayet imana girerse hakkı hak, batılı batıl olarak görür, girmezse hicap devam eder gider... Tabi ki bu perdelerin kalkması herkeste bir olmaz; imanın kuvvet ve derecesine göre değişiklik arz eder.

Yani hicabın manası muhataba göre taaddüd eder. Mesela, kâfir için küfür çok kalın bir hicaptır. Münafık için nifak dehşetli bir perdedir. Müslüman için zayıf damarlar (hubb-u cah, havf, tama’, ırkçılık, enaniyet, tenbellik, sefahat, riya vb.) birer perdedirler. Hakikatı safi görmeye mani olurlar.

Zâhirî ve bâtınî duygular, âfâkî ve hâricî deliller, enfüsî ve dahilî burhanlar, hicabın kaldırılmasında tek başına yeterli olmuyor; ancak peygamberlerin irsaliyle, kitapların inzali gibi vasıtalar ile formül tamamlanıyor. Yani din olmadan insan soyut aklı ile enfüsi ve afaki delilleri okuyup anlayamıyor. Dolayısı ile insanın önündeki hicabı asıl kaldıran unsur din ve vahiydir. Yani Kur'an olmadan kainatı okumak mümkün değildir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...