Block title
Block content

"En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziâne bir havf ve heybet altında hizmet eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu gidişata, icraata bak: Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymettar ve şahane taamlar, kaplar, murassâ nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziâne bir havf ve heybet altında hizmet eder."(1)

Şöyle bir temsille meseleye bakabiliriz; İzzet, şeref ve haysiyet sahibi bir zat, çok büyük ve güzel bir tesis açsa ve içinde muhtelif işlerde çalıştırmak ve vazifelendirmek için insanları istihdam ediyor.

Bu açtığı tesiste, kendi şeref, haysiyet ve unvanlarına uygun olarak kurallar ve prensipler koysa ve uygulamasını emretse. Ve o tesiste, aynen o şeref ve haysiyetin gereğine uygun olarak hareket edilirse ve herkes onun izzet ve azametine münasip tavırlar takınıyor ise, hiç kimse haddini aşmadan hizmetini tam yapıyor olsa, bütün bu uyumlu, ahenkli ve itaatli işlerin sevk ve idaresinde o zatın izzet ve azameti çok açık ve net bir şekilde görünür.

Bazı itaat etmeyen ve serkeşlik gösteren işçileri cezalandırması, gayret ve izzetinin en açık bir tecellisidir. Bütün bu tesiste olan bitenler ve her şeyin ve herkesin ona tam itaat ve kayıtlı olması, doğrudan onun izzet ve gayretine bakar.

Kime itaat edilmez? İzzet ve haysiyeti olmayan, zelil ve acizlere. Zira onda izzetten gelen bir gayret olmadığından, hiç kimse onu takmaz ve ona itaat etmez.

Aynen bu temsildeki gibi, kainata dikkatle bakılsa, her şey ona itaat etmektedir. Ne güneş büyüklüğüne ve cirmine güvenip ona serkeşlik ve itaatsizlik edebilir, ne de gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikrop, küçüklüğüne güvenerek onun nazarından kaçabilir. Her şeyde tam ve eksiksiz bir itaat ve imtisal vardır. Bu da Onun izzet ve azametindendir; açıkça onu gösterir. İtaat etmeyen kafir ve müşrikleri ebedi şiddetli bir cezaya çarpması ise izzetten gelen bir gayrettir. Çok açık ve net olarak bunu gösterir.

Onun izzet ve azameti karşısında her şey ve herkes eriyip itaat etmeye mahkumdur. O halde kainatta açıkça görünen itaat ve sükunet de onun izzet ve azametini gösterir. “En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziâne bir havf ve heybet altında hizmet eder.” cümlesi, kainattaki bu mutlak itaate işaret eden veciz bir ifadedir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, İkinci Suret

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...