Block title
Block content

"En zayıf, en aptal hayvanların en iyi beslenmesi ve en aciz ve en nazik mahlukların en iyi rızkı yemeleri" Rezzakiyet kanunu içerisinde örnek olarak veriliyor. İnsanlar için bu misal genel bir kaide olur mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, Lemeat adlı eserinde “Hayatın hakkı şamil ve ammdır.” buyurur. Rızık, hayatın hakkıdır. Allah neye hayat vermiş ise onun rızkını da veriyor. Rezzak ancak O’dur. Buna bir örnek olarak en aptal hayvanların en iyi beslenmeleri nazara veriliyor.

Bu örneği insanlara teşmil edemeyiz ve “En aptal insanlar en iyi beslenirler.” diyemeyiz. Üstad Hazretleri, “insana cüzi irade veriliğinden ve yine insanın kuvvelerine bir had konulmadığından muamelatta zulümlerin ortaya çıktığını” ifade ediyor.

İnsan zalim olmamalı, ama mazlum olmamak için de iradesini ve kuvvetini yeterince kullanmalıdır. Aksi halde, hakkını başkalarına kaptırıp mahrumiyetler içinde perişan bir hayat geçirmeye mahkûm olur.

Şu var ki, paranın ve servetin rızık olmadığını da unutmayalım. Parayı biz kazanabiliriz, ama ağaca meyveyi para ile yaptıramayız. O, Allah’ın askeridir ve O’nun ihsanını bize takdim eden bir “tablacı” hükmündedir. Ağacı bir meyve fabrikası olarak yaratan ve programlayan kim ise, rızkımızı veren de odur.

“Küre-i arz mağazasından me'kulât ve meşrubat ve libas ve sair ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Parasız aldığınız bu malları İlahî hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız, acaba bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip, ne kadar pahalı alacaksınız? Çünki o nar, bütün eşya ile alâkadardır. Az bir zamanda, az bir kıymetle husule gelmesi imkân haricidir.”(1)

Fazla para ile büyük gayri menkuller satın alabiliriz, fabrikalar kurup, işyerleri açabiliriz; ama rızkımızı aynı ölçüde artırdığımızı söyleyemeyiz.

Rızık, Allah’ın sonsuz ihsanlarından bizim faydalanabildiğimiz kısımdır. Aşırı zengin olmalarına rağmen, gerek iş yoğunluğu ve asap bozukluğu, gerekse doktor müdahalesi ve diyetler sebebiyle rızıktan hissesi çok az olan insanlar oldukça fazladır.

Bu da işin bir başka yönüdür.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...