"Enaniyet" ile "öz güven" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Enaniyet", insanın kendi kendine sahip olduğunu iddia etmesidir ki bu bir yalan ve safsatadır. İnsan, var olması da dahil her şeyi ile ilahi bir vediadır, ilahi bir lütuftur. Bu yüzden insan malikiyet davasında bulunamaz, bulunması da ruhi ve manevi bir sapkınlık ve hastalıktır. Bütün egosantrist (ben merkezli) inanç ve ideolojiler, bu sakat anlayışın mahsulüdürler.

Günümüzde "öz güven" kazanma adı altında neşredilen kitapların bir çoğu, insanı şımarıklığa ve egoizme sevk eden zararlı ve riskli neşriyatlardır. Nasıl felsefi doktrinler insanlığı küfür ve şirk derelerine sevk ediyor ise, felsefeden ders alan bu tür eğitim ve terbiye doktrinleri de insanlığı öz güven adı altında aşırı bireyciliğe hatta egosantrist (ben merkeziyetçilik) bir halete sevk ediyorlar. Daha da ileri giderse firavunane bir vaziyete gelip uluhiyet bile dava edebilirler.

Bu tür akımlar İslâm terbiyesi ile bağdaşmayan akımlardır. İslâm terbiyesi içinde kâmil insan olmanın formülü zaten verilmiştir. Bu tür harici ve felsefi terbiye sistemlerinden medet ve feyiz almaya lüzum yoktur.

İnsan fıtraten nihayetsiz aciz ve fakirdir. Bu nihayetsiz acizlik ve fakirlik boşluğunu ancak nihayetsiz bir kudret ve zenginlik doldurabilir ki bu sıfatlar da ancak ve ancak Allah da vardır. Öyle ise insan benlik ve gurur davasını bırakıp Allah’a aczi ve fakrı ile sığınmalı, onun sonsuz kudret ve zenginliğine iltica etmelidir ki ibadetin özü ve hakikati de bundan ibarettir.

Allah, insanı bu dünyaya ibadet ve kulluk için göndermiştir. Yoksa benlik ve gurur yapsın kasıntı ile ben şunu yaptım ben şöyleyim ben böyleyim demek için insan yaratılmamıştır.

İnsanın hakikati ile her şeyin dizgininin ve terbiyesinin Allah’ın kudret elinde olduğunu anlaması ve buna tam bir acziyet ile teslim olması, ancak iman ve ibadet ile mümkündür. Bunun dışındaki inanç ve ideolojiler bu kıvamı yakalayamaz. Tam aksine bu inanç ve ideolojiler insanı kendini beğenmiş ve acz ve fakrını unutmuş bencil bir firavun şekline dönüştürüyorlar.

İnsanın Allah’a yaklaşmakta ve onu razı etmekteki en önemli donanımı, fıtratındaki nihayetsiz acizlik ve fakirliğidir. İnsan, bu nihayetsiz acizliği ile nihayetsiz kudrete köprü atar, yine nihayetsiz fakrı ile de nihayetsiz zenginlik ile irtibat kurar. O zaman o nihayetsiz kudret ve gına, insanın nihayetsiz acizlik ve fakirliğine tam bir merhem ve tam bir ilaç olur. Nasıl bebeğin çaresiz ve zayıf hâli anne ve babasını ona hizmetçi yapıyor ise, aynı şekilde insan da nihayetsiz acizliği ve fakirliği ile Allah’ın nihayetsiz kudret ve zenginliğini kendine cezp ediyor ve onun nazarında nazlı bir bebek gibi oluyor. İşte insan kibir ve benlik davası yerine bu acz ve fakr kanalını işletse, her şey ona itaatkar olur her şey ona kolay ve geniş bir yol hükmüne geçer.

Halbuki öz güven metotları insana, hiç kimseye muhtaç olmadığını şırınga ediyor. Bir cihetle insanın iki realitesi olan acizlik ve fakirlik damarına çare aramak yerine, onu görmezlikten gelerek insana yalancı bir "Donkişotluk" teklif ediyor. Allah’a acizlik ve fakirlik kanalı ile yaslanan birisine bütün kâinat düşman ve engel olsa yine de pes etmez. Demek gerçek özgüven imanda ve teslimiyettedir.

"Öz güven değil, Allah’a güven olmalıdır." diye düşünüyoruz. Gerçek öz güven Allah’a güvenmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Risale-i Nur Külliyatı | Sözler | Otuzuncu Söz: HAŞİYE : Eğer desen: “Sen necisin, bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun? Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun?” Ben de derim ki: Kur’ân gibi bir üstad-ı ezeliyem varken, dalâlet-âlûd felsefenin ve evham-âlûd aklın şakirtleri olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan bin defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle, onları gark eden madde ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın, onun kanununu ve evâmirini hâmil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...