Block title
Block content

"Enaniyetten neş'et eden şirk-i hafi katılaştığı zaman esbab şirkine inkılâb eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse, ta'tile, yâni Hâliksızlığa incirar eder. El-iyâzü billah." Küfr ve ta'til arasındaki fark nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ta’til: Bugünkü ifadesi ile ateizmdir. Bunlar külliyen Allah’ın varlığını inkar ediyorlar ve tamamı ile materyalisttirler. Yani her şeyi ya tabiat yapmış ya tesadüfen olmuş ya da sebeplerin eli ile oluyor diyorlar.

Küfür, genel bir terim olup bütün inkarcıları ve inkar fikirlerini içine alan külli bir kavramdır. Ta'til ise küfür teriminin bir şubesi, bir cüzüdür. Yani her ta’til küfürdür, lakin her küfür ta’til değildir. 

Mesela Hristiyanlar da küfür içindeler, lakin muattala değiller; Allah’ın varlığını inkar etmiyorlar, sadece sıfatında hata ediyorlar. Yahudiler de hakeza kafirdirler, ama ateizm demek olan ta’til içinde değildirler. Bu ölçüyü diğer inanç guruplarına da tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...