"Enbiya-i sâlifînde nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında-yalnız zaman ve mekânın tesiriyle bazı hususat müstesna olmak şartıyla-yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Enbiya-i sâlifînde nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında -yalnız zaman ve mekânın tesiriyle bazı hususat müstesna olmak şartıyla- yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda daha ekmel, daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder. Binaenaleyh, nübüvvet mertebesine nail olanların heyet-i mecmuası, mucizeleriyle ve sair ahvalleriyle, lisan-ı hal ve kal ile, nev-i beşerin sinni, kemale geldiğinde "Üstadü'l-Beşer" ünvanını taşıyan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sıdk-ı nübüvvetine ilân-ı şehadet etmişlerdir. O Hazret de (a.s.m.), bütün mucizeleriyle Sâniin vücut ve vahdetini, nurlu bir burhan olarak âleme ilân etmiştir."(1)

Mesela Peygamber Efendimizin (asm) döneminde bulunan kafir ve müşriklere indirilen manevi ve semavi tokatlar, Hz. Nuh (as) ve Hz. Musa (as) dönemindeki kafir ve müşriklere indirilen tokatlardan daha hafif daha belirsizdir. Bu noktada Hz. Musa ve Nuh (as) dönemleri Peygamber Efendimizin (asm) döneminden daha belirgin ve daha üstün duruyor. Lakin bu şahsi kemalat ile ilgili değil, o dönemin içtimai ve itikadi durumu ile ilgilidir.

Hz. Nuh (as)’ın duası neticesi bütün dünyanın suya gark olması gerçekten görülmemiş bir tokat, çok parlak bir semavi silledir. Her peygamberin böyle hususi bazı noktaları örnek olarak gösterilebilir. Ama umumi fazilet, şahsi kemalat, standart nebevi hususiyetler noktasında Peygamber Efendimiz (asm) en üstün en yüksek mahiyettedir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 23 ve 24. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...