Block title
Block content

"Enbiya-yı sâlife, niçin haşr-i cismanî gibi bir kısım erkân-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar, Kur’ân gibi tafsilât vermemişler; sonra ümmetlerinden bir kısmı, ileride o mücmel olan erkânı inkâra kadar gitmişler?" İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda, bir başka Nur dersinde şu açıklama getirilir:

“Eski zaman peygamberleri, ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi; o devirler beşerin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. İptidai derslerde izah az olur.”(1)

Bu ifadelerden, beşeriyetin ilk dönemlerinde îman hakikatleri hakkında “Neden ve niçin?” yollu soruların, fazla sorulmadığı anlaşılıyor. O dönemlerde, ya peygamberlerin tebliğlerine aynen uyuluyor, ne demişse îman ve teslim ile karşılanıyor ya da Kur’ân-ı Kerim'de defalarca nazara verildiği gibi, o devrin müşrikleri öldükten sonra dirilmeyle ilgili hakikatlere “daha önce dedelerine de anlatılan masallar” nazarıyla bakıyorlar ve akılları ermeyerek bu hakikatleri, üzerinde hiç düşünmeden ve peygamberlere bu konuda hiçbir şey sormadan hemen inkâr ediyorlardı.

Soru sorulmayınca, tafsilat vermeye de gerek kalmıyordu.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Dal | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 893 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...