Block title
Block content

Ene bahsinde geçen "emanet" tam anlamıyla nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir." (Ahzâb, 33/72)

"Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veçhi ene'dir. Evet, ene, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nuranî bir şecere-i tûbâ ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir."(1)

Emanet-i kübra; insanın bütün mahiyeti olup, ene bu büyük emanetin sadece bir cüzü, bir vechesidir.

İnsanın iradesi, duyguları, kabiliyetleri yani maddi ve manevi bütün cihazları, bu emanetin yönleri ve ayrıntıları şeklinde değerlendirilebilir. Zira insana takılan herbir duygu ve cihaz, Allah’ın isim ve sıfatlarını anlamak ve kıyas yapabilmek için programlanmışlar. İnsan bu emanetleri ilahi maksatlar doğrultusunda kullanır ise emanete sahip çıkmış olur, yok nefis ve heva cihetine sarf ederse emanete hıyanet etmiş olur.

(1) Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3506 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...