"Ene", "marifetullah" ve "esma-i hüsna" arasında nasıl bir ilişki vardır, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretleri,

"Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kenz-i mahfîyi açan ene namında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat, ene de kapısı kapalı bir bilmecedir. Bunun kapısı açılıyorsa kâinatın da kapıları açılıyor."(1)

buyuruyor. Yine bir kudsî hadiste

Ben gizli bir hazine (kenzen mahfiyyen) idim; bilinmekliği murad ettim, mahlûkatı yarattım. (2)

ferman buyrulmuş. İki manayı beraber değerlendirdiğimizde enenin esma kapılarını açan anahtar mahiyetinde olduğunu anlıyoruz. Bu manaya dair On Birinci Söz'de geçen şu ifadeleri örnek olarak verebiliriz:

"Senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin gizli definelerini açmaktır, Zât-ı Akdesi o esmâ ile tanımaktır."(3)

Esma-i İlâhiye'nin sırlarını çözmek, Allah'ı yakından tanımaktır ki işte biz "marifetullah" diye zaten bu manaya diyoruz. Örneğin Otuzuncu Lem'a'da geçen şu ifadelere nazar edelim:

"Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray-ı âlemdeki paklık, sâfilik, nuranîlik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor."(4)

Ben nasıl ki kirlenmemek için yıkanıyorum, şu küçük odamı süpürüyorum; öyleyse bu koca kâinatı da yıkayan temizleyen, enkaz ve süprüntülerden arından bir Zât var ki, o da Kuddûs olan Allah'tır. İşte bu fikrî terakkiyi ene sayesinde yapıyoruz...

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.

(2) bk. Acluni, II/132.

(3) bk. Sözler, On Birinci Söz.

(4) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...