Block title
Block content

"Enes ibn-i Mâlik'in halası Ümmü Haram'ın hanesinde..." Enes ibn-i Mâlik'in annesi Ümmü Süleym'in Ümmü Haram ile kız kardeşi oldukları yazıyor kaynaklarda, yani teyzesidir. Mektûbat'ta niye halası olarak geçiyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ümmü Harâm bint Milhân, Anadolu’da "Hala Sultan" diye bilinen sahabîdir.
 
Peygamber Efendimiz (asm)'in dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selma, Neccaroğulları’ndan olduğu için, Ümmü Haram ve Ümmü Süleym ile Resûl-i Ekrem arasında süt veya soy bakımından teyze-yeğen ilişkisi var. 
 
Bazı alimlere göre Ümmü Haram, Hz. Peygamber (asm)’in süt teyzelerinden biridir, bazılarına göre ise aralarında babası veya dedesi yönünden süt teyzeliği bulunmaktadır. (1)
 
Durum bu olmasına rağmen, Ümmü Haram, "Teyze Sultan" diye değil, "Hala Sultan" diye meşhur olmuştur.
 
Ümmü Haram’ın “Hala Hatun” veya “Hala Sultan” diye anılmasının sebebi, teyze kelimesinin Arapça’sı olan “hâle” dolayısıyladır. Bugün de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde teyzeye hala denilmektedir.
 
Aynı durum Enes b. Malik için de geçerlidir. Demek ki, bir hata yok, ifade farkı var...
 
(1) bk. Nevevî, Şerĥu Müslim, XIII, 57; XVI, 10.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...