ENFÜSÎ TEFEKKÜR

Tefekkür, “düşünmek, fikri belli bir sahada çalıştırmak” demektir. İnsanın istidadındaki genişlik ve zenginlik, onun fikir dünyasına da akseder ve tefekkürünü zenginleştirir, çeşitlendirir.

Tefekkür başlıca iki sahada geçekleşir: Nefis ve afak. Bir başka ifadeyle, “insanın kendi zâtı” ve “haricî âlem.”

Birincisine enfüsî, değerine afakî tefekkür denilir.

Bak: Afakî tefekkür
Yükleniyor...