"Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar" daireleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur Külliyatı, sünuhat nevinden telif edildiğinden, cümlelerin ve cümlelerde kullanılan kelimelerin hususiyetleri ve yerleri dahi mutlaka bir mana ifade etmektedir.

Bu vesile ile soru dikkatle incelenip, cevap verilecek niteliktedir.

Üstadımız, Nur dairesini genel manada, ana hatlarıyla üç gruba ayırmaktadır.

1. Talebeler
2. Kardeşler
3. Dostlar

Sualdeki; erkanlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebeler, diye tasnif yapılan hizmetkarlar, yukarıdaki genel tasnifin birincisi olan talebeler kısmına girer.

Çünkü; talebenin tarifi şudur; Risale-i Nur'u kendi telifi ve malı gibi kabul edip, onun neşrine ve inkişafına kuvvetle çalışmaktır. Ayrıca bu manadaki talebeler, Üstadımızın, asıl maksat ve gayesi olan, Dellal-ı Kur'an olma cihetindeki vazifesine varis ve hizmet edenlerdir.

Talebelik vasfı, yukarıdaki tarif üzere; Hizmet-i Kur'an'ın vazifesinde birinci derecede selahiyetli ve sorumludurlar. Kardeşler, dostlar ve taraftarlar ise; bir nevi hizmetin omurgası hükmünde olan talebeler grubuna, destek ve yardımcı konumundadırlar.

Dolayısı ile erkanlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebeler, vasfında olanların tamamı talebeler unvanının, genel mana ve muhtevası içerisindedir.

Mesela; erkanlar: Bir beldede davanın sevk ve idaresinde birinci derecede mesul ve yetkili olanlardır. Diğerlerine göre erkanlar, talebelik vazifesinin şümulü içerisinde birinci derecede kıymetlidirler. Çünkü; sevk ve idare her şeyin başı, temeli ve esasıdır. İnsandaki baş ve beyin makamındadırlar.

Sahipler: Bunlar ise sevk ve idarenin tensibi ile hizmette kendilerine terettüp edeni, maddi ve manevi anlamda kabullenerek, benimseyerek ve sahiplenerek vazife ifa edenlerdir.

Haslar: Hayatlarında hizmetten başka bir şey düşünmeyen, davanın inkişafı için bir nevi mesaisini ve meşguliyetini hizmete vakfeden, ve aleminde Allah (c.c)’ın davasına hizmetten başka bir şey olmayan feragat ve fedakarlardırlar.

Naşirler: Risale-i Nur'un ve Hizmet-i Kur'an'ın yayılmasında ve gelişmesinde maddi ve manevi hizmet ifa eden fedakarlardır. Bu naşirler, zamanın ve çağın şartlarına uygun olarak, neşir hizmetini dünyaya ve bütün insanlığa mal etme gayreti ile ve cehtiyle yaşayan hizmet ehli insanlarıdır.

Talebeler: Buradaki talebeler tabiri ve sınıflandırması genel değil özel manadadır. Yani; yukarıdaki sınıfların ve hizmet elemanlarının alt yapısını oluşturacak gruptur. Bir nevi, genel manada talebeliğin içini dolduran, yukarıdaki; erkanlar, sahipler, haslar, naşirler ve talebelerin membaını ve zeminini oluşturan, usta çırak ilişkisi ile öğrenim ve eğitimden geçerek, istidatlarına göre yukarıdaki sınıfların birinde vazife ifa edecek ve sorumluluk alacak genç hizmet elemanlarıdır.

Taraftarlar ise; muazzez Üstadımızın tarifi ile hizmeti nuriyenin üçüncü halkası olup Risale-i Nur'a ciddi taraftar olurlar, haksızlığa, bid’alara ve dalalete kalben taraftar olmayacaklar ve kendileri hizmetten istifadeye çalışacaklar. Farzları kılar ve kebairi terk ederlerse, umumiyetle muazzez Üstadımızın duasına dahildirler.

Netice olarak: Sualde sorulan sınıflar, Üstadımızın Nur dairesini genel manada taksimindeki talebeler unvanı içerisinde olup, Üstadımızın Kur'an davasının dellalı olma cihetindeki şahsiyetine namzet ve onun temsili ve varisidirler. Bu namzetlik ve varislik noktasında; erkanlar, sahiple, haslar, naşirler ve talebeler kendilerine düşeni, vazife taksimi şeklinde, ihlas ve sadakatle ifa ederler.

İbadet hayatındaki şahsiyetine varis olan kardeşler ile, şahsi şahsiyetiyle ilgili ve alakalı olan dostlar ve taraftarlar ise talebelik hizmetine ve vazifesine destek olan ve yardımda bulunan hizmet halkaları ve elemanlarıdır.

Risaleden ilgili bölümü okumak için tıklayınız:

- Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Onuncu Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

emkaynar
hanım nur talebeleri nurun erkanlarından olabilirmi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kadın erkek ayrımı söz konusu değildir. Hanımlarda erkan, has, sahip olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...