Block title
Block content

"Ervah-ı habise dahi ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler." Ervahı habise taifeleri kimlerdir, ahyarı taklit nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ervah-ı tayyibe temiz ruhlar, ervah-ı habise pis ruhlar anlamındadır. Melekler birinciye, şeytanlar ikinciye örnektir. İnsanların da ruhani yönü olduğundan bir kısmı tayyip bir kısmı habistir. Ama bu onların kesplerine terettüp eden bir neticedir, yoksa bidayeten habislik sıfatı verilmiş değildir.

Bu ruhlar gece ve gündüz kadar birbirlerinden faklıdır. Pislikten zevk alan bazı böcekler olduğu gibi, gülden hoşlanan ve onun üzerinde tatlı terennümlerde bulunan bülbül de vardır. Benzeri bir durum ruhlarda da söz konusudur.

Melekler ve şeytanlar, ikisi de ruhani olduklarından dolayı semavatta rahatlıkla dolaşabilirler. birisinin gittiği bir yere diğeri de gidebilir. Meleklerin gittikleri yerlere şeytanlar da takliden gidebilir. Ama biri hayır amaçlı gider, diğeri şer amaçlı gider.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...