"Ervah-ı tayyibe" ve "ervah-ı habise" kavramlarını örneklerle açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ervah-ı tayyibe temiz ruhlar, ervah-ı habise pis ruhlar anlamındadır. Melekler birinciye, şeytanlar ikinciye örnektir. İnsanların da ruhani yönü olduğundan bir kısmı tayyip bir kısmı habistir. Ama bu onların kesblerine terettüp eden bir neticedir, yoksa bidayeten habislik sıfatı verilmiş değildir.

Bu ruhlar gece ve gündüz kadar birbirlerinden faklıdır. Pislikten zevk alan bazı böcekler olduğu gibi, gülden hoşlanan ve onun üzerinde tatlı terennümlerde bulunan bülbüller de vardır. Benzeri bir durum ruhlarda da söz konusudur.

Her ruh kendine uygun gelen sohbet meclisine gider. Kişi kendi karakterine uygun olanlarla arkadaş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...