Block title
Block content

"Esaretimdeki hadisenin gazete ile ilanı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tafaftan bizden kaçırmağa çalışmakla beraber tevveccühü ammeyi ziyadeleştirmiş..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,"

"Esaretimdeki hadisenin gazeteyle ilânı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber teveccüh-ü âmmeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar üç resmî adam dün avluda demişler: 'Said pencereden göründüğü vakit ahali toplanıp ona bakıyor. Pencerede durmasın. Yoksa koğuşunu değiştiriniz.' diye başgardiyan söyledi. Hiç merak etmeyiniz. Ben her sıkıntıya tahammüle karar vermişim. Duanız bereketiyle inşaallah sıkıntılar sevinçlere dönecekler."

"O esaret hadisesi aslı doğrudur. Fakat şahidim olmadığından tafsilen beyan etmemiştim. Yalnız bir manga beni idam etmek için geldiğini bilmiyordum, sonra anladım. Ve Rus kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilmedim. Demek hazır bulunan ve bu hadiseyi gazeteye ihbar eden Müslüman yüzbaşı anlamış ki, kumandan tekrar tekrar 'Affet!..' demiş."

"Kardeşlerim, ben Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz Nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir."(1)

Üstad Hazretlerinin Ruslara esir düşmesi ve o esaret hengamında Rus komutanına baş eğmemesi ve idamına karar verilmesi olayı, yıllar sonra Türkiye gazetelerinde mevzubahis olmuş. Bu hadiseyi de Üstad Hazretleri ile esarette beraber bulunan yüzbaşı anlatmış.

Halbuki o zamanın muktedirleri Üstad Hazretlerini ve davasını daima tecrit ile nazarlardan saklamak istiyor. Rus esaretinde geçen bu kahramanca  hadisenin gazete ile ilan edilmesi halkın teveccüh ve nazarını Üstad Hazretlerine ve davasına çeviriyor ve hükümetin maksadına da  ters düşmüş oluyor.

Yani bu mektubun ana konusu, dönemin muktedirleri Risale-i Nur davasını tecrit ve izole etmek istedikçe, kader aksine hükmederek, Risale-i Nur davasını ilan ve neşrediyor.  

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Muhtelif Mektuplar. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

enfasu
hocam allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...